Nápověda menu

Ochrana proti neplatnému klikání

Protože se inzerce v Sklik platí za prokliky, inzerenti se často zajímají, jak jsou chráněni proti neplatnému klikání. Problematikou rozpoznávání neplatného klikání se pečlivě zabýváme, pravidelně kontrolujeme a vylepšujeme stávající metody.

Sklik je chráněn proti umělému vyklikávání několika mechanismy, mezi něž patří šifrování odkazu, limity počtu kliků na IP adresy a důkladné zaznamenávání všech akcí, abychom byli schopni případné podvody odhalovat nejen automaticky, ale i zpětně po přezkoumání administrátory.

Ve velmi konkurenčních sektorech by se konkurenční inzerenti mohli snažit dostat nahoru tím, že by z mnoha různých sítí a počítačů „vyklikávali“ konkurenčním inzerátům rozpočet. Protože ale náš systém inzeráty řadí podle součinu kvality (v té hraje velkou roli CTR) a maximální CPC a protože se za inzeráty platí pouze tolik, kolik je nutno pro jejich udržení inzerátů na stávajících pozicích, tato snaha by vedla pouze k tomu, že by ostatním inzerentům stoupl počet prokliků, ale mohlo by tím dojít ke zvýšení kvality a snížila by se cena prokliků, takže celkový vliv takové snahy by byl minimální.

I přes tuto jednoduchou úvahu, která click fraud omezuje, problém neplatného klikání vůbec nepodceňujeme. Problematikou rozpoznávání neplatného klikání se pečlivě zabýváme. Jsme připraveni přijímat od inzerentů informace ohledně podezřelých věcí, které vidíte ve svých statistikách nebo v logu. Berte prosím na vědomí, že si v rámci smluvních podmínek vyhrazujeme právo rozhodovat o tom, co jsou a nejsou neplatné prokliky. V případě, že neplatné klikání odhalíme, jsme připraveni inzerenty refundovat.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.