Nápověda menu

Přečerpání rozpočtu

Systém dle smluvních podmínek optimalizuje distribuci rozpočtu vždy pro sedmidenní období. To znamená, že v některých dnech může docházet k překročení DL, u jiných dní naopak k nedočerpáni. Avšak útrata kampaně v sedmidenním období nepřesáhne sedminásobek nastaveného denního rozpočtu.

Vše níže uvedené může způsobit, že se stav kreditu ve vašem účtu dostane do záporných hodnot.

Dbejte proto na dodržování zmíněných doporučení. Pokud nebude ze strany inzerenta dodrženo doporučené nastavení, nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

K přečerpání rozpočtu může dojít:

I. Ve vyhledávací síti

Jelikož se statistiky systému Sklik zpracovávají dávkově a nejsou vždy zcela aktuální, může se stát, že systém nestačí kampaň zastavit včas a denní rozpočet bude mírně překročen.

Tomuto jevu se nelze zcela vyhnout, jelikož je dán přirozenou nepravidelností v aktivitách uživatelů.

Rozpočet může být překročen také v situaci, kdy je výrazný nepoměr mezi nastaveným denním rozpočtem a cenou za proklik klíčových slov.

Doporučený poměr mezi nastaveným denním rozpočtem ku CPC je 100:1 (denní rozpočet : cena za proklik). Pokud nebude ze strany inzerenta dodržen doporučený poměr, nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

II. V obsahové síti

Vaše reklama se může zobrazit u článků na webech v obsahové síti, kde je typická nárazově velmi vysoká návštěvnost a systém tak nestihne včas kampaň zastavit. Počet návštěv se pak může lišit podle umístění článku, například na hlavní stránce nebo v konkrétní rubrice.

Doporučený poměr mezi nastaveným denním rozpočtem ku CPT je 20:1 (denní rozpočet : cena za tisíc zobrazení), pro CPC je doporučený poměr 100:1 (denní rozpočet : cena za proklik). Pokud nebude ze strany inzerenta dodržen doporučený poměr, nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

III. U celkového rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet kampaně může být přečerpán i výrazně, pokud dojde ke změně nastavení denního rozpočtu v době, kdy se blíží dočerpání stanoveného celkového rozpočtu. Pokud dojde k nastavení např. denního rozpočtu, který by byl vyšší než-li celkový rozpočet kampaně.

Celkový rozpočet může být přečerpán i pokud dojde k výraznému navýšení max. CPC, či CPT v době, kdy se blíží dočerpání stanového celkového rozpočtu.

Pokud budou zjištěny výrazné manipulace v nastavení rozpočtu kampaní, či manipulace s CPC či CPT sestav, a nebude dodržen doporučený poměr, nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

Řešení:

V případě, že je zmíněný sedminásobek překročen, a nedocházelo k výrazným změnám v nastavení rozpočtu, CPC, či CPT, napište nám pomocí kontaktního formuláře název účtu, ve kterém došlo k přečerpání. Připište i název kampaně a období, za které se tak stalo. Naši administrátoři situaci prověří a rozdíl mezi vyčerpanou částkou a stanoveným limitem vám připíší zpět ke kreditu v průběhu následujících dvou pracovních dní.

Při navrácení překročené částky se vždy přistupuje k nejvýše nastavenému limitu denního rozpočtu za konkrétní den.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.