Nápověda menu

Rozdílné statistiky napříč měřícími nástroji

Pokud využíváte analytický nástroj pro měření návštěvnosti stránek, mohou se statistiky Skliku od statistik těchto nástrojů lišit, poněvadž každý nástroj počítá jinou „veličinu“. Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Google Analytics, dále jen “GA”) počítají návštěvy, nikoliv prokliky. Může se tak stát, že dvě nebo i více kliknutí jednoho uživatele přiřadí jedné návštěvě. Není neobvyklé, že uživatel klikne na inzerát, stránku si prohlédne a zavře a během nějaké doby se na ní zase vrátí opětovným kliknutím na inzerát. Pokud se tak stane, v závislosti na metodice jednotlivých nástrojů, obě kliknutí, která Sklik započítá, se mohou jevit jako jedna návštěva a různé nástroje pro měření návštěvnosti mohou za stejné období interpretovat různý počet návštěv.

Pokud pozorujete nesoulad mezi statistikami Skliku a GA, ujistěte se, že se žádná URL adresa vašich reklam nepřesměrovává. Přesměrování URL má totiž za následek ztrátu UTM parametrů a GA tak nepozná, že uživatel přišel z Skliku. K tomuto problému dochází např. u cílových URL adres inzerátů směřujících na HTTP s následným přesměrováním na zabezpečenou část webu s protokolem HTTPS.

Měřící kódy nástrojů měřících návštěvnost se vkládají do stránky nejčastěji pomocí JavaScriptu. Po načtení stránky se tak vyvolá akce a na serveru poskytovatele nástroje se započte návštěva (nebo se zobrazení stránky přiřadí k návštěvě). Pokud se stránka nenačte celá nebo má uživatel blokované zobrazování takovýchto nástrojů, návštěva se nemusí započítat, na rozdíl od prokliku Skliku, který toto zobrazení stránky vyvolal.

Přesně lze zjistit přístupy pomocí tzv. serverových logů, kdy je zaznamenán každý přístup uskutečněný na web bez ohledu na to, za jakých okolností nastal. Tyto logy vám může poskytnout provozovatel hostingu vašich webových stránek.

Doporučujeme také nastavit tzv. sledovací URL, kdy lze přesně odfiltrovat přístupy z vyhledávání a z Skliku. Podrobné informace a návod k nastavení.

Zpřesnit měření můžete také pomocí filtru pro GA.

Konverze

Měřící kód reklamního systému Sklik započítává pouze konverze uživatelů z reklamy Sklik.

Proklik vs. poslední zdroj

Google Analytics měří konverze pro jakýkoliv zdroj návštěvnosti, přičemž přičítá konverzi poslednímu zdroji. Pokud tedy uživatel klikl na reklamu Sklik, ale nakonec provedl konverzi po příchodu z jiného zdroje, pak je konverze přiřazena právě k němu, například zbožovému srovnávači nebo jinému reklamnímu systému, který následoval po prokliku Sklik reklamy. Sklik informace o klicích uživatele na jiné zdroje před provedením konverze nemá, proto konverzi přičte vždy.

Čím je nákupní proces delší, tím je větší šance, že v GA bude konverze připočtena jinému zdroji než Skliku. Stejně tak šance roste při využívání formátů a cílení, které zpravidla nevedou ke konverzi okamžitě – tedy spíše v obsahové síti s cíleními mimo retargeting.

Cross-device

Sklik také připočítává tzv. cross-device konverze. V případě, že je uživatel přihlášený svým Seznam účtem, proklikne reklamu Skliku na jednom zařízení (např. mobilní telefon), ale konverzi provede na jiném zařízení (např. desktop), systém započítá k reklamě konverzi, byť ke kliku došlo pouze na prvním zařízení. Protože Google informaci o uživatelích spárovaných Seznamem nemá, v reportu asistovaných konverzí GA nemohou zdroji Sklik konverzi přiřadit.

Platební brány

U platební brány může během nákupního procesu docházet k přesměrování uživatele na platební bránu a po provedené platby zpět na webovou stránku. Uživatel se tak na web vrací z jiného zdroje a konverze se tak může připsat k platební bráně ačkoliv se na získání konverze v podstatě nepodílí.

Platební bránu je potřeba přidat do seznamu vyloučených odkazujících zdrojů v GA (Správce -> Služba -> Údaje o měření -> Seznam vyloučených odkazujících zdrojů).

Nový konverzní kód

Pokud pozorujete nárůst počtu konverzí po nasazení nového konverzního kódu, je to způsobené tím, že jej odfiltruje méně blokátorů měření a podobných doplňků.

Nastavení filtrů v Google Analytics

Aby vám v Google Analytics část návštěvnosti z Skliku opticky nechyběla a tím i konverze, které přivádí, je třeba přidat filtry, které naleznete v blogu Skliku.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.