Nápověda menu

Rozdílné statistiky napříč měřícími nástroji

Pokud využíváte analytický nástroj pro měření návštěvnosti stránek, mohou se statistiky Skliku od statistik těchto nástrojů lišit, poněvadž každý nástroj počítá jinou „veličinu“. Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Google Analytics, dále jen “GA”) počítají návštěvy, nikoliv prokliky. Může se tak stát, že dvě nebo i více kliknutí jednoho uživatele přiřadí jedné návštěvě. Není neobvyklé, že uživatel klikne na inzerát, stránku si prohlédne a zavře a během nějaké doby se na ní zase vrátí opětovným kliknutím na inzerát. Pokud se tak stane, v závislosti na metodice jednotlivých nástrojů, obě kliknutí, která Sklik započítá, se mohou jevit jako jedna návštěva a různé nástroje pro měření návštěvnosti mohou za stejné období interpretovat různý počet návštěv.

Pokud pozorujete nesoulad mezi statistikami Skliku a GA, ujistěte se, že se žádná URL adresa vašich reklam nepřesměrovává. Přesměrování URL může mít za následek ztrátu UTM parametrů a GA tak nepozná, že uživatel přišel z Skliku. K tomuto problému dochází např. u cílových URL adres inzerátů směřujících na HTTP s následným přesměrováním na zabezpečenou část webu s protokolem HTTPS.

Měřící kódy nástrojů měřících návštěvnost se vkládají do stránky nejčastěji pomocí JavaScriptu. Po načtení stránky se tak vyvolá akce a na serveru poskytovatele nástroje se započte návštěva (nebo se zobrazení stránky přiřadí k návštěvě). Pokud se stránka nenačte celá, uživatel nedal souhlas s využitím cookies pro analytické účely nebo má uživatel blokované zobrazování takovýchto nástrojů, návštěva se nemusí započítat, na rozdíl od prokliku Skliku, který toto zobrazení stránky vyvolal a k započítání prokliku využívá odlišné způsoby (a nepotřebuje k němu cookies).

Přesně lze zjistit přístupy pomocí tzv. serverových logů, kdy je zaznamenán každý přístup uskutečněný na web bez ohledu na to, za jakých okolností nastal. Tyto logy vám může poskytnout provozovatel hostingu vašich webových stránek.

Doporučujeme také nastavit tzv. sledovací URL s využitím UTM parametrů, kdy lze díky informacím v parametru URL adresy přesněji definovat a následně vyhodnocovat zdroj návštěvy. Podrobné informace a návod k nastavení.

Souhlas uživatele s využitím cookies

Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Google Analytics) mohou zpracovávat osobní informace o uživatelích pouze v případě, že s tímto uživatel prokazatelně vyjádřil souhlas (režim opt-in).

U reklamních systémů jako je Sklik, se informace o zdroji návštěvy přenáší do Google Analytics prostřednictvím UTM parametrů v URL adrese. V případech, kdy uživatel na vstupní stránce inzerenta neudělí souhlas s využitím cookies a přejde na další stránku webu, dojde ke ztrátě UTM parametrů a ani pozdější souhlas již neumožní správně identifikovat původní zdroj návštěvnosti. Později nasbírané informace o návštěvě, ale i o případných konverzích, jsou tak v Google Analytics obvykle přiřazeny ke zdroji (direct) / (none), nikoliv reklamnímu systému, který reálně uživatele na web přivedl.

Konverze

Měřící kód reklamního systému Sklik započítává pouze konverze uživatelů z reklamy Sklik.

Proklik vs. poslední zdroj

Google Analytics měří konverze pro jakýkoliv zdroj návštěvnosti, přičemž přičítá konverzi poslednímu zdroji. Pokud tedy uživatel klikl na reklamu Sklik, ale nakonec provedl konverzi po příchodu z jiného zdroje, pak je konverze přiřazena právě k němu, například zbožovému srovnávači nebo jinému reklamnímu systému, který následoval po prokliku Sklik reklamy. Sklik informace o klicích uživatele na jiné zdroje před provedením konverze nemá, proto konverzi přičte vždy.

Čím je nákupní proces delší, tím je větší šance, že v GA bude konverze připočtena jinému zdroji než Skliku. Stejně tak šance roste při využívání formátů a cílení, které zpravidla nevedou ke konverzi okamžitě – tedy spíše v obsahové síti s ostatními typy cílení mimo retargeting a dynamický retargeting. Stejně tak v případě, že uživatel mezi proklikem reklamy a dokončením konverze smaže cookies, nebo používá nastavení v prohlížeči, které maže cookies automaticky, např. každý den.

Souhlas s využitím cookies pro zaznamenání konverze

Google Analytics (obdobně jako u měření návštěv) zaznamenává pouze ty konverze, kterým předcházelo vyjádření souhlasu uživatele s využitím cookies pro zpracování analytických údajů (tzv. opt-in režim) – pokud má klient správně nastaveno. V případech, kdy souhlas udělen nebyl, nejsou konverze pomocí cookies zaznamenány v analytických ani reklamních systémech.

Sklik podporuje tzv. modelování konverzí, kdy je možné domodelovat část konverzí i bez využití cookies. Celkový počet konverzí se tak může v jednotlivých nástrojích lišit v závislosti na způsobu implementace Cookie lišty a jednotlivých měřících skriptů.

Cross-device

Sklik také připočítává tzv. cross-device konverze. V případě, že je uživatel přihlášený svým Seznam účtem, proklikne reklamu Skliku na jednom zařízení (např. mobilní telefon), ale konverzi provede na jiném zařízení (např. desktop), systém započítá k reklamě konverzi, byť ke kliku došlo pouze na prvním zařízení. Protože Google informaci o uživatelích spárovaných Seznamem nemá, v reportu asistovaných konverzí GA nemohou zdroji Sklik konverzi přiřadit.

Platební brány

U platební brány může během nákupního procesu docházet k přesměrování uživatele na platební bránu a po provedení platby zpět na webovou stránku. Uživatel se tak na web vrací z jiného zdroje a konverze se tak může připsat k platební bráně ačkoliv se na získání konverze v podstatě nepodílí.

Platební bránu je potřeba přidat do seznamu vyloučených odkazujících zdrojů v GA (Správce -> Služba -> Údaje o měření -> Seznam vyloučených odkazujících zdrojů).

Sklik v Google Analytics

Statistiky v Skliku nemohou z důvodu rozdílného způsobu měření a kvůli různým technickým omezením odpovídat 1:1 statistikám v externích měřicích nástrojích.

V případě, že pro vyhodnocení návštěvnosti z Skliku využíváte i Google Analytics, doporučujeme přidat několik filtrů, které zajistí, že se Skliku přičte návštěvnost, kde z nějakého důvodu nezafungoval nastavený UTM parametr (ani přes automatické tagování).

Soupis využívaných domén a jejich význam

Reklamní síťDomény
(tučně aktuálně využívané nebo plánované)
Sklik – vyhledávánís.imedia.cz
s.seznam.cz
Sklik – obsahová síťc.seznam.cz
rtb.imedia.cz
c.seznam.cz
c-ng.seznam.cz
c-ko.seznam.cz
c-oa.seznam.cz
Garance, napřímo zakoupená reklamai.imedia.cz
i.seznam.cz
ogar.seznam.cz

Jak nastavit filtry?

Návod, pomocí kterého budou GA automaticky převádět výše zmíněné referraly, ať už se v budoucnu objeví z jakéhokoliv důvodu, na návštěvnost Skliku.

Stačí v GA nastavit níže uvedený filtr, který zajistí, aby takto ztracené návštěvy byly zpětně přiřazeny pod vámi definovaný zdroj, případně medium návštěvnosti. Filtr nepřidá informaci o kampani nebo klíčovému slovu, které spuštění reklamy vyvolalo, ale dané návštěvy budou alespoň správně přiřazené Skliku.

Níže uvedené filtry je třeba přidat přesně v tomto pořadí.

1) Název filtru:2) Název filtru:
sklik – searchsklik – content
Typ filtru:Typ filtru:
Vlastní > PokročiléVlastní > Pokročilé
Pole A -> Výpis APole A -> Výpis A
Zdroj kampaně:
^s\.seznam\.cz$
Zdroj kampaně:
^(c\-(ko|ng|oa)|c)\.seznam\.cz$
Výstup do -> konstruktoruVýstup do -> konstruktoru
Název kampaně:
sklik-vyhledavani-referral
Název kampaně:
sklik-obsahovasit-referral
☑ Pole A je povinné☑ Pole A je povinné
☑ Přepsat pole výstupu☑ Přepsat pole výstupu
3) Název filtru:4) Název filtru:
sklik – mediumsklik – source
Typ filtru:Typ filtru:
Vlastní > PokročiléVlastní > Pokročilé
Pole A -> Výpis APole A -> Výpis A
Zdroj kampaně:
^(c\-(ko|ng|oa)|c|s)\.seznam\.cz$
Zdroj kampaně:
^(c\-(ko|ng|oa)|c|s)\.seznam\.cz$
Výstup do -> konstruktoruVýstup do -> konstruktoru
Médium kampaně: cpcZdroj kampaně: seznam
☑ Pole A je povinné☑ Pole A je povinné
☑ Přepsat pole výstupu☑ Přepsat pole výstupu

V našem příkladu používáme zdroj kampaně seznam. V případě, že ve vašich kampaních používáte k označení zdroje např. utm_source=sklik, použijte stejnou hodnotu zdroje jako ve vašich kampaních. Změna nemá žádný vliv na nastavené automatické tagování.

Videonávod jak nastavit filtry krok po kroku najdete také ve starším článku na blogu (pozor – místo imedia.cz je třeba nastavovat seznam.cz).

Důležité

  • Pokud nemáte v Google Analytics záložní Výběr dat bez filtrů, doporučujeme si jej před přidáním filtrů vytvořit.
  • Zmíněné filtry následně zadávejte do Výběru dat, ve kterém vyhodnocujete návštěvnost z PPC kampaní.
  • Původní filtry s doménami *.imedia.cz můžete prozatím ponechat.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.