Nápověda menu

Rozdílné statistiky napříč měřícími nástroji

Pokud využíváte počítadlo návštěvnosti stránek mohou se statistiky Skliku od statistik těchto a podobných nástrojů lišit, poněvadž každý nástroj počítá jinou „veličinu“. Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Navrcholu.cz, Toplist.cz, Google Analytics) počítají návštěvy, nikoliv prokliky. Může se tak stát, že dvě nebo i více kliknutí jednoho uživatele přiřadí jedné návštěvě. Není neobvyklé, že uživatel klikne na inzerát, stránku si prohlédne a zavře a během nějaké doby se na ní zase vrátí opětovným kliknutím na inzerát. Pokud se tak stane, v závislosti na metodice jednotlivých nástrojů, obě kliknutí, která Sklik započítá, se mohou jevit jako jedna návštěva a různé nástroje pro měření návštěvnosti mohou za stejné období interpretovat různý počet návštěv.

Pokud pozorujete nesoulad mezi statistikami Skliku a GA, ujistěte se, že se žádná URL adresa vašich reklam nepřesměrovává. Přesměrování URL má totiž za následek ztrátu UTM parametrů a GA tak nepozná, že uživatel přišel z Skliku.

Měřící kódy nástrojů měřících návštěvnost se vkládají do stránky nejčastěji pomocí JavaScriptu. Po načtení stránky se tak vyvolá akce a na serveru poskytovatele nástroje se započte návštěva (nebo se zobrazení stránky přiřadí k návštěvě). Pokud se stránka nenačte celá nebo má uživatel blokované zobrazování takovýchto nástrojů, návštěva se nemusí započítat, na rozdíl od prokliku Skliku, který toto zobrazení stránky vyvolal.

Přesně lze zjistit přístupy pomocí tzv. serverových logů, kdy je zaznamenán každý přístup uskutečněný na web bez ohledu na to, za jakých okolností nastal. Tyto logy vám může poskytnout provozovatel hostingu vašich webových stránek.

Doporučujeme také nastavit tzv. sledovací url, kdy lze přesně odfiltrovat přístupy z vyhledávání a z Skliku. Podrobné informace a návod k nastavení.

Konverze

Měřící kód reklamního systému Sklik započítává pouze konverze uživatelů z reklamy Sklik.

Google Analytics měří konverze pro jakýkoliv zdroj návštěvnosti, přičemž přičítá konverzi poslednímu zdroji. Pokud tedy uživatel klikl na reklamu Sklik, ale nakonec provedl konverzi po příchodu z jiného zdroje, pak je konverze přiřazena právě k němu, například přirozeným výsledkům vyhledávání, nikoliv reklamě Sklik.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.