Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Šestero doporučení pro kombinovanou reklamu Vyhledávání

Doporučení pro kombinovanou reklamu

1. Smysluplný Dlouhý titulek

Z dlouhého titulku musí být zřejmé co nabízíte, neboť se často zobrazuje jako hlavní sdělení bez popisku. Když do něj jen zkopírujete doplňkový Titulek 2 z ETA inzerátu, nebude reklama fungovat.

Ukázka vhodného titulku.

Ukázka nevhodného titulku.

 

2. Ilustrační obrázky bez textu

Od 1.5.2019 již není možné v reklamách schválit obrázky s textem. Pokud v kampaních doposud máte obrázky, které text obsahují, doporučujeme jejich úpravu co nejdříve. Obrázky bez textu nevyvolávají „efekt bannerové slepoty“.

Ukázka vhodného obrázku.

Ukázka obrázku, který nebude povolen.

3. Obrázky, které lze oříznout

Hlavní objekt by měl být na fotografii/obrázku centrovaný a zarovnaný tak, aby obrázek mohl být po stranách oříznut cca o 7 %.

Ukázka nevhodného obrázku.

4. Obrázky bez přebytečného okraje

Používejte grafiku, která zabírá celý prostor obrázku.

Ukázka nevhodného obrázku.

5. Kvalitní logo jen ve správném rozměru

– vyberte si rozměr loga, který více odpovídá poměrům stran vašeho logotypu, a toto logo zadejte
nezadávejte obdélníkové logo do čtvercové plochy a naopak
– obrázek loga by měl pokrývat celou grafickou plochu bez zbytečných okrajů

Čtvercové logo – správné zadání.

Obdélníkové logo – správné zadání.

Obdélníkové logo ve čtverci – nesprávné zadání!

6. Přesné cílení

Pokud máte omezený rozpočet a váš produkt není skutečně pro každého, necilte jen na umístění www.seznam.cz, ale zpřesněte cílení relevantními zájmy, které vaši zákazníci mají.

PŘEČTĚTE SI: Podrobná pravidla pro kombinovanou reklamu >>