Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Kombinovaná reklama Vyhledávání

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama je nový typ textové reklamy v obsahové síti Skliku. Skládá se ze 3 textových polí doplněných o 2 ilustrační obrázky, název firmy a možnost zobrazení vašeho firemního loga.

Sklik vždy vybere a zobrazí takovou kombinaci textových polí a obrázků, která nejlépe pasuje do dané reklamní jednotky a zajistí tak maximální výkon.

Kombinovaná reklama Sklik je kompatibilní s responzivní reklamou Google AdWords a v obsahové síti se zobrazuje na textových plochách místo ETA inzerátů. Její nespornou výhodou je vyšší CTR díky možnosti zadání kvalitních obrázků a skvělý potenciál pro tvorbu nativní reklamy.

Při umístění kombinované reklamy do kampaně a sestavy s aktivními ETA inzeráty, bude upřednostňován výdej kombinované reklamy.

Jak kombinovaná reklama vypadá?

Jedna reklama se může v jedné ploše zobrazovat jako nativní reklama kopírující design hostitelského webu a v další ploše jako standardní textová reklama.

Volba zobrazených prvků a design reklamy se vždy přizpůsobí účelu dané reklamní plochy.

 

Příklad nativní kombinované reklamy na HP Seznam.cz:

Příklad standardní kombinované reklamy ve formátu 970×310:

Příklad víceinzerátové standardní kombinované reklamy ve formátu 480×300:

Z čeho se kombinovaná reklama skládá?

Do kombinované reklamy lze zadat celkem 11 prvků – textových polí a obrázků. Ve výsledné reklamě se následně nezobrazí všechny prvky – Sklik z nich automaticky vybere ty prvky, které nejlépe vyhovují účelu plochy, na které se reklama zobrazuje – s cílem dosažení maximálního výkonu.

TEXTOVÁ POLE:

 • Krátký titulek (max. 25 znaků) – první řádek reklamy. Zobrazí se v případě, že se dlouhý titulek nevejde do vymezeného reklamního prostoru. Obvykle obsahuje upozornění na novinku na trhu, výprodej, akce na produkty nebo jednoduše název produktu.
 • Dlouhý titulek (max. 90 znaků) – zobrazí se místo krátkého titulku v případě, že to dovolí reklamní prostor. Obsahuje stejné sdělení jako Krátký titulek, ale blíže rozvedené.
 • Popisek (max. 90 znaků) – doplňuje titulek a vyzývá uživatele k určité akci. Do popisku lze také vypsat například detaily produktu, akce nebo další upřesnění.
 • Název firmy (max. 25 znaků) – musí se použít obchodní název nebo značka.

V inzerátu se vždy zobrazí Krátký nebo Dlouhý titulek, nikdy ne oba dva zároveň. Zobrazení popisku a názvu firmy záleží na designu konkrétní reklamní plochy.

V některých grafických zpracováních se nezobrazuje popisek. Proto je důležité, aby z dlouhého titulku bylo uživateli patrné, co je předmětem reklamy a co najde na cílové stránce.

ODKAZY:

 • Cílová URL – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane.
 • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY:

 • Obdélník (1,91:1) – ilustrační obrázek s doporučenými rozměry 1200 × 628 px.
 • Čtverec (1:1) – ilustrační obrázek s doporučenými rozměry 1200 × 1200 px.

V inzerátu se vždy zobrazí obdélník nebo čtverec, nikdy ne oba dva zároveň. Některá zpracování mohou být i čistě textová (bez obrázku).

Jako ilustrační obrázek nelze použít reklamní banner. Obrázky s textem a ovládacími prvky vyvolávají efekt bannerové slepoty a snižují výkon reklamy. Nezapomínejte dále, že není možné využívat obrázky, které obsahují uměle přidaný text.

LOGA:

 • Obdélníkové logo (4:1) – obrázek loga s doporučenými rozměry 1200 × 300 px
 • Čtvercové logo (1:1) – obrázek loga s doporučenými rozměry 1200 × 1200 px

V inzerátu se vždy zobrazí obdélníkové nebo čtvercové logo, nikdy ne obě dvě zároveň. Logo se zobrazuje pouze na vybraných plochách.

Zadání loga je nepovinné – pokud jej nezadáte, zobrazí se místo loga Název firmy.

Vyberte si rozměr loga lépe odpovídající poměrům stran vašeho firemního logotypu. Nezadávejte obdélníkové logo do čtvercového prostoru a naopak.

DALŠÍ PRVKY:

  Díky zpracování cílové URL se může ve vzhledu reklamy dále použít:

 • Favikona – pokud má váš web favikonu, může se v inzerátech kombinované reklamy zobrazit
 • Viditelná URL – pokud to design reklamní plochy vyžaduje (např. u nativních ploch), zobrazí se v inzerátu kombinované reklamy doména vašeho webu, extrahovaná z cílové URL

Přečtěte si: Podrobná pravidla pro kombinovanou reklamu >>

Jak prvky kombinujeme?

obrázek + krátký titulek + popisek + favikona + název firmy
obrázek + krátký titulek + popisek + logo / název firmy s favikonou
obrázek + dlouhý titulek
obrázek + krátký titulek + logo / název firmy s favikonou
obrázek + krátký titulek + popisek
krátký titulek + popisek + favikona
dlouhý titulek + favikona

Kde se kombinovaná reklama zobrazí?

Jak se kombinovaná reklama vytváří?

Kombinovaná reklama se vytváří pomocí jednotného průvodce pro tvorbu reklamy. Více informací >> Pro úpravu obrázků do správného poměru stran slouží nástroj pro ořezávání:

Ukázka možného oříznutí obrázků

Přímo v průvodci uvidíte náhledy,  jak bude Vaše kombinovaná reklama vypadat. Reklama se zobrazuje ve stovkách různých grafických zpracování, které se neustále optimalizují, aby měla na konkrétních plochách co nejvyšší výkon. Při vytváření reklamy máte k dispozici náhled několika nejvýznamnějších typů.

Import a export: Kombinovaná reklama je podporována v importu i exportu kampaní ve formátu ZIP. Kombinovaná reklama je kompatibilní s formátem Responzivní reklama, kterou využívá Google AdWords a je plně editovatelná v nástroji AdWords Editor. Umístění, zájmy, zájmy o koupi, retargetingové seznamy má však Sklik odlišné.

Související odkazy:

Doporučení pro kombinovanou reklamu
Nativní reklama v Skliku
Pravidla pro kombinovanou reklamu