Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cílení na pohlaví Vyhledávání

Cílení na pohlaví

Stránky, které uživatelé navštěvují, jsou rozděleny na spíše mužské a spíše ženské. Uživatelé jsou následně roztřídění podle toho, zda navšítvili více mužských, nebo ženských stránek. V případě, že nelze s jistotou určit pohlaví, není uživatel zařazen do žádné skupiny. V takovém případě je jeho pohlaví nastaveno jako Neznámé.

Cílení na pohlaví není standardním typem cílení a nelze ho tedy využít samostaně. Jedná se o pomocný filtr ostatních typů cílení.

Pohlaví se nastavuje na záložce Pohlaví. Základní nastavení každé sestavy je pro všechna pohlaví. Nelze je odstranit, lze je pouze vypnout. Je možné si pro různá pohlaví nastavit odlišnou maximální cenu za proklik.

pohlavi-nahled

Náhled rozhraní – cílení na pohlaví

Pokud máte zvolen i jiný typ cílení (klíčová slova, umístění, témata, retargeting) a ve stejné sestavě zvolíte cílení na pohlaví, bude vaše reklama omezena pouze na publikum s tímto pohlavím.
pohlavi-uprava-cpc

Náhled na úpravu cpc u cílení na pohlaví

Kombinace pohlaví zájmů a ostatních typů cílení

V případě cílení na muže nebo ženy se v aukci přednostně uplatní cena pro jednotlivá pohlaví. V případě, že se snažíte oslovovat nové potenciální zákazníky, je vhodné v záložce Retargeting (nebo na úrovni kampaně) vyloučit seznam nebo seznamy se stávajícími zákazníky. V takovém případě se nezobrazujete stávajícím zákazníkům.