Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Návrh klíčových slov Vyhledávání

Návrh klíčových slov

Tento nástroj slouží pro návrh klíčových slov a slovních spojení, která mohou s vaší inzercí úzce souviset. Po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole vám systém nabídne rozšíření daného slova a možnost jejich přidání a odebrání ze sestavy.

Návrh klíčových slov naleznete v záložce Nástroje. Využít jej můžete rovněž při Úpravě klíčových slov v sestavě, nebo při Vytváření nové kampaně nebo sestavy.

Pro lepší představu o vlastnostech navržených klíčových slov se vedle každého z nich nachází hned několik metrik a praktických ukazatelů:

  • Hledanost – Hledanost je měsíční průměr počtu uživatelských dotazů pro dané klíčové slovo ve Vyhledávací síti vypočítáván za období posledních dvanácti měsíců.
  • Roční trend – Jednotlivé sloupečky graficky reprezentují trend hledanosti klíčového slova za období posledních dvanácti měsíců. Po najetí myši na sloupeček se zobrazí názvem měsíce a číselné vyjádření hledanosti.
  • Konkurence – Ukazatel Konkurence vyjadřuje, jaký je zájem o inzerci na konkrétní klíčové slovo. Můžete tak lépe vyhodnotit konkurenceschopnost vaší reklamy.
  • Průměrná cena – Průměrná cena vyjadřuje průměrnou reálnou cenu za proklik na dané klíčové slovo. Díky této informaci máte lepší přehled o momentální cenové nabídce.

Ukázka Návrhu klíčových slov

Nástroj Návrh klíčových slov nabízí kromě rychlé a jednoduché práce s navrženými slovy také rozšířené možnosti, jak vyhledat další klíčová slova a zpřehlednit jejich výpis:

  • Navržená slova máte možnost do sestavy přidávat ve volné, frázové, přesné nebo vylučující shodě. Stačí si před jejich přidáním do seznamu zvolit Typ shody v rozbalovací nabídce. Přidání nebo následné odebrání slov provedete kliknutím na řádek zvoleného slova.
  • Do vyhledávacího pole je možné zadávat také Vylučující slova, kterými z návrhu vyloučíte nežádoucí kombinace. Před každé Vylučující slovo je nutné napsat pomlčku. Příklad: auto -škoda -fiat -volvo