Nápověda menu

Konverzní kód

Měřící kód vytvoříte ve vašem účtu pod záložkou Nástroje > Sledování konverzí > Vytvořit novou konverzi. Jakmile nastavíte patřičné parametry, systém vygeneruje unikátní fragment HTML kódu, který je potřeba vložit na konec těla konverzní stránky nebo např. do Google Tag Manageru, pokud jej využíváte.

Sklik má vestavěnou ochranu proti opakovaným načtením stránky, která by způsobila umělé zvýšení počtu konverzí. Proto je další konverze započtena až po uplynutí tří minut. Opakované návštěvy konverzní stránky, které byly uskutečněny před tímto časovým limitem, jsou ignorovány.

Každý konverzní kód je unikátní, u více různých konverzních kódů na stejné stránce, nebo stránkách po sobě jdoucích, je tedy zajištěno zaznamenání různých konverzí nezávisle na sobě.

Konverzní kód

<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>
var conversionConf = {
 id: 10000000, /* identifikátor konverze Sklik*/
 value: 199.9, /* hodnota objednávky v Kč*/
 consent: 1 /* souhlas od návštěvníka na odeslání konverzního hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */
};
 // Ujistěte se, že metoda existuje, předtím než ji zavoláte
 if (window.rc && window.rc.conversionHit) {
  window.rc.conversionHit(conversionConf);
 }
</script>

Upozornění:

Nevkládejte kód do stránky jako asynchronní s atributem async.

Identifikátor konverze Sklik – id (povinné)

ID konverze z vašeho účtu Skliku. Vkládejte pouze jednu hodnotu. Pokud chcete konverzi zaznamenat do více účtů, je možné volat funkci conversionHit několikrát, ale pokaždé s jiným ID konverze.

<!-- Měřicí kód Sklik.cz Několik id konverze -->
<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>
var conversionIds = [123, 124]; /* identifikátory konverze Sklik*/
var conversionConf = {
 value: 199.9, /* hodnota objednávky v Kč*/
 consent: 1 /* souhlas od návštěvníka na odeslání konverzního hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */
};
// Ujistěte se, že metoda existuje, předtím než ji zavoláte
if (window.rc && window.rc.conversionHit) {
 conversionIds.forEach(function(id) {
  conversionConf.id = id;
  window.rc.conversionHit(conversionConf);
 });
}
</script>

Hodnota objednávek – value (doporučené)

V případě, že měříte hodnoty konverzí (objednávek), máte možnost si za hodnotu value vložit konkrétní hodnotu.

Pokud je vaše cena objednávek pokaždé jiná, vložte proměnnou, která vám bude hodnotu objednávek propisovat.

Při odesílání hodnoty s desetinným místem se haléřové jednotky oddělují tečkou. Pokud neměříte hodnotu objednávky, ponechejte null.

V reklamním systému Sklik jsou uváděny ceny bez DPH, proto pro správný výpočet PNO (podíl nákladů na obratu) doporučujeme uvádět pouze celočíselnou hodnotu konverze také bez DPH.

Konverzní i retargetingový kód potřebuje od inzerenta informace, má-li od návštěvníka svého webu souhlas k tomu, aby ho mohl prostřednictvím cookies opětovně oslovovat v reklamní síti a aby ho mohl sledovat pro doměřování konverzí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Konverzní kód podporuje parametr consent, kterým inzerent předává Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. Pokud souhlas existuje (hodnota 1) nebo parametr není přiložen, Seznam.cz data zpracuje běžným způsobem vč. čtení cookies. Pokud souhlas není (hodnota 0), systém nedokáže zjistit, z jakého prokliku provedená konverze vzešla. Z toho důvodu se provedená konverze bez uděleného souhlasu uživatelem nepropíše do Skliku.

Využitím parametru consent zajistíte nadále nejpřesnější možné měření konverzí v Skliku i Zboží.cz. V případě, že používáte jednotný měřicí kód, informace o souhlasu nebo nesouhlasu je předána do Zboží.cz.

Parametr consent je také podporovaný v retargetingovém kódu nebo samostatném konverzním kódu Zboží.cz.

Implementace se může lišit podle zvolené cookie lišty, ve které uživatel nastavuje režim souhlasu. Při implementaci je třeba se řídit technickými možnostmi zvolené cookie lišty.

Při využití parametru consent si před spuštěním konverzního kódu ověřte uživatelem zvolený režim souhlasu a v případě uděleného souhlasu vložte do parametru consent hodnotu 1 (consent: 1). Pokud souhlas udělen není, spusťte konverzní kód s hodnotou 0 v parametru consent (consent: 0).

V případech, kdy nemůžete parametr consent ve své implementaci využít, spouštějte konverzní kód až pouze při uděleném souhlasu. V takovém případě budou zpracovány data pouze u uživatelů, kteří s tímto prokazatelně souhlasili. Tento způsob neumožňuje následné pokročilé metody modelace chybějících dat.

Původní podoba kódu (do listopadu 2021)

<!-- Měřicí kód Sklik.cz-->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 100060883; // ID konverze
var seznam_value = Y; // hodnota dané objednávky
var rc = rc || {};
rc.consent = CCC; // CCC = 0 nebo 1

</script>
<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js" async></script>

Sklik podporuje i původní zápis konverzního kódu a to včetně volitelného parametru, kterým inzerent předává informaci o souhlasu uživatele s měřením (výše označeno tučně v kódu). Doporučujeme však při vhodné příležitosti nahradit kód za nový.

Jak vytvořím konverzní kód v rozhraní Skliku?

1) klikněte na menu Nástroje

2) zvolte položku Sledování konverzí

3) klikněte na tlačítko Vytvořit konverzi

Nástroje – Sledování konverzní

4) vepište Název konverze (slouží pro přehlednost)

5) vyberte Typ konverze (slouží pro přehlednost)

6) vyplňte Hodnotu konverze

 • Pokud měřené akci neodpovídá žádná hodnota, není potřeba hodnotu konverze vyplňovat, jedná se o nepovinný parametr.
 • Cena objednávky je pokaždé jiná = máte možnost do měřícího kódu prostřednictvím vložení dynamické proměnné dosazovat aktuální hodnotu objednávky.
 • Cena objednávky je vždy stejná = vyplňte její cenu jako hodnotu.

7) uložte a vygenerujte kód

Ukázka vygenerovaného konverzního kódu

8) konverzní kód zkopírujte a umístěte na „děkovací“ stránku – na stránku, kam se uživatel dostane po provedení konverzní akce – nejčastěji dokončení nákupu v eshopu či vyplnění formuláře.

Bez odesílání Hodnoty konverze neuvidíte v Sklik účtu sloupce PNO a Hodnota konverze.

Ukázka děkovací stránky

Pro vložení konverzního kódu můžete použít návod od H1.cz pro práci s Google tag managerem.

Upozornění: Dokument není spravován spol. Seznam.cz.

Šablonu pro GTM, která podporuje společné měření konverzí pro Zboží.cz a Sklik, vytvořil Michal Blažek z MarketingMakers.net (najdete ji zde), případně šablonu Pavla Šabatky z House of Řezáč (najdete ji zde).

Upozornění: Šablona není spravovaná spol. Seznam.cz.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.