Nápověda menu

Inzerce na Zboží.cz prostřednictvím Skliku

Inzerovat na Zboží.cz, v nabídkách Zboží.cz ve vyhledávání na Seznam.cz, Sbazaru a Seznam.cz Obrázky můžete i prostřednictvím produktových skupin ve svém účtu v Skliku. K tomu je třeba mít propojený účet Zboží.cz s Sklikem a propojené statistiky za vybranou provozovnu Zboží.cz do Skliku.

Propojení, či odpojení Skliku se Zboží.cz může učinit pouze uživatel přihlášený v účtu, nebo uživatel převtělený s právem Administrátor účtu.

Co získáte s biddingem na Zboží.cz přes produktové skupiny?

 • Možnost nastavovat max. CPC ve známém prostředí Skliku a možnost svěřit inzerci na Zboží.cz svému PPC specialistovi v rámci správy všech vašich kampaní.
 • Možnost využívat automatická pravidla Skliku pro sestavy s produktovými skupinami.
 • Možnost strukturovat skupiny podrobněji než přes administraci Zboží.cz – např. pomocí vlastních štítků, výrobce nebo kombinaci více parametrů zároveň.

Nová možnost nastavení cen za proklik pomocí Skliku je vhodná pro všechny inzerenty, kteří by rádi naplno využili potenciálu Zboží.cz k maximalizaci objednávek a kterým se dnes nevyplatí investice do nástrojů využívaných pro nastavování max. CPC přes feed.

Jaký je postup pro nastavení kampaně Zboží.cz v Skliku?

 1. Propojte účet Skliku a Zboží.cz prostřednictvím rozhraní Skliku, pokud jej ještě nemáte (pokud v účtu Skliku používáte produktové inzeráty nebo dynamický retargeting propojení již máte). Jak na to, se dočtete v nápovědě.
 2. Propojte statistiky vybrané provozovny Zboží.cz do účtu Skliku prostřednictvím rozhraní Skliku. V účtu Skliku uvidíte kampaň typu Zboží.cz.
 3. Výběr aukce v administraci Zboží.cz, v menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, možnost přes reklamní systém Sklik.
  • Že je správně nastaveno, můžete vy nebo váš správce kampaní v Skliku ověřit v kampani Zboží.cz v Skliku – po rozkliknutí kampaně je v horní části obrazovky označení Nastavení MaxCPC: z Skliku.
 4. Nastavení sestav a produktových skupin v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku. Sestavy a skupiny je možné nastavit i před přepnutím na nastavení cen za proklik v administraci Zboží (krok 3) a připravit si tak strukturu kampaně ještě před jejím spuštěním.

Aby se inzerce kampaně typu Zboží.cz vydávala, je třeba, aby byl v přidružené Peněžence účtu Zboží.cz kredit. Inzerce není hrazena z Peněženky přidružené k účtu Skliku.

Přístupové role do účtu Skliku a Zboží.cz zůstávají oddělené. Nastavení aukce na Zboží.cz přes Sklik neuděluje automaticky přístupy uživatelům s přístupem do administrace Zboží.cz i do Skliku a naopak.

Nastavení v administraci Zboží.cz
Kampaň Zboží.cz v Skliku
Úroveň propojení Skliku a Zboží.czKdy je vhodné nastavit?Jak to nastavím?
1. Propojení účtu Skliku a účtu Zboží.czKdyž chcete nastavit produktové inzeráty Skliku, dynamický banner nebo dynamický retargeting.V Skliku v menu Nástroje, volba Propojení se Zboží.cz
2. Propojení statistik provozovny Zboží.cz do účtu SklikuKdyž chcete mít přehled o výkonu Zboží.cz na jednom místě s kampaněmi Skliku. Bez ohledu na to, kde nastavujete pro Zboží.cz max. CPC.
Propojení je volitelné. Je však nutné, pokud chcete nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin Skliku.
V Skliku v menu Nástroje, volba Propojení se Zboží.cz, tlačítko Spravovat provozovny, zde vybrat požadovanou provozovnu
3. Nastavení cen za proklik prostřednictvím SklikuKdyž chci na Zboží.cz a v nabídkách Zboží.cz ve vyhledávání na Seznam.cz nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin Skliku.V administraci Zboží.cz, v menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, volba přes reklamní systém Sklik. Poté začnou v aukcích uplatňovat max. CPC z kampaně Zboží.cz v Skliku.
Aby byla volba aktivní, je nutné, aby byly propojené statistiky provozovny Zboží.cz do Skliku.

Jak kampaň Zboží.cz optimalizovat?

Stejně jako pracujete s jinými kampaněmi v Skliku:

 • Upravujte nastavené max. CPC podle dosahovaného výkonu
 • Vyčleňte nejhledanější sortiment nebo skupinu nabídek do podrobnějších sestav nebo produktových skupin a nastavte jim odpovídající max. CPC
 • Nastavte si pro sestavy automatická pravidla

Upravte % výše nabídek dle zařízení, webu (Seznam.cz, Zboží.cz) nebo podle typu aukce (detail produktu, hledání a kategorie).

Co je dobré vědět?

Výchozí sestava a produktová skupina

 • Obsahuje statistiky za všechny nabídky z feedu, pokud nejsou obsažené ve vlastní produktové skupině
 • Nelze pozastavit ani smazat
 • Lze jí upravit max. CPC, v aukci však vstupuje vždy minimálně s cenou dle prodejní ceny nabídky

Minimální ceny za proklik, max. CPC a multiplikátory

 • Minimální CPC v kampani Zboží.cz je určena prodejní cenou nabídky dle ceníku Zboží.cz. Z toho důvodu reálná CPC může být vyšší než vámi nastavená. Pokud by měla být po úpravě nabídky multiplikátorem v nastavení kampaně CPC nižší, než je minimální cena nabídky, použije se v aukci také minimální cena nabídky.
 • Nastavená max. CPC u produktové skupiny má přednost před nastavenou max. CPC sestavy.
 • Pokud se nabídka nachází ve 2 skupinách, do aukce vstupuje skupina s vyšší max. CPC (i pokud byla převzata z nadřazené sestavy). Výjimkou je výchozí sestava Všechny produkty, která má ve výdeji vždy nižší prioritu.
 • V případě, že máte nastaveno více multiplikátorů, tak se jejich nastavení sčítají. Tedy např. desktop +10 % a web Zboží.cz +20 % znamená, že do aukce na desktopu na Zboží.cz nabídka vstupuje za 130 % své max. CPC.

Statistiky

 • V kampani Zboží.cz nejsou vidět data za aktuální den. Data za včerejší den se připisují v ranních hodinách. Správnost dat za předchozí den obecně možno ověřit přes API metodu stats.status.
 • Statistiky na úrovni kampaně Zboží.cz se načítají od okamžiku nastaveného propojení provozovny a načítají se zcela nezávisle od statistik sestav a produktových skupin v této kampani. Z tohoto důvodu nemusí součet statistik za sestavy odpovídat souhrnným statistikám kampaně Zboží.cz Vizte dále.
 • Do sestav a skupin v kampani Zboží.cz se načítají pouze data za inzerci, která běží v době, kdy je na Zboží.cz nastaven bidding přes produktové skupiny Skliku. Výkon inzerce, která se řídí cenou za proklik z feedu, nebo z administrace Zboží, se v Skliku načítá pouze do statistik na úrovni kampaně Zboží.cz.
 • Průměrná pozice sestavy nebo skupiny se počítá z detailu produktu, hledání i hledání v kategorii. Zejména kvůli hledání na Zboží.cz, kde je výsledků velké množství, pak způsobuje, že se lze setkat např. s průměrnou pozicí 100 nebo vyšší.
 • V kampani typu Zboží.cz nejsou k dispozici přehledy vyhledávacích dotazů a nelze používat vylučucící slova.

Automatické tagování kampaní

 • V případě, že má kampaň Zboží.cz nastavené ceny za proklik přes Sklik, aplikuje se v ní veškeré nastavení automatického tagování (více v nápovědě) a má přednost i před parametry zadanými přímo v cílových URL jednotlivých nabídek.
 • Pokud má kampaň Zboží.cz nastavené ceny za proklik přes administraci Zboží.cz nebo přes feed, automatické tagování z účtu Skliku na Zboží.cz aplikováno není.

Ostatní

 • Pro zadání produktových skupin s vybranými kategoriemi (značka CATEGORYTEXT) můžete využít hvězdičkové konvence (wildcard) – při výběru hlavní kategorie se znakem * se aplikují automaticky všechny podkategorie, vč. nově přidávaných.
 • V účtu Skliku se může nacházet pouze 1 kampaň typu Zboží.cz pro jednu provozovnu Zboží.cz.
 • Rozpočet kampaně Zboží.cz je zadán v administraci Zboží.cz a v rozhraní Skliku jej nelze změnit.
 • Inzerci kampaně Zboží.cz na vybrané síti nelze zcela vypnout (např. nastavením úpravy nabídky na -100 %), vždy se vydává minimálně za ceníkovou cenu za proklik.
 • Denní rozpočet u kampaně typu Zboží.cz je pouze informační přepočet týdenního nebo měsíčního finančního limitu provozovny na Zboží.cz. Z tohoto důvodu u kampaně nefunguje hlídání na denní bázi jako v Skliku, ale řídí se mechanismy Zboží.cz. Hodnota v Skliku má pouze pomocný účel.

K čemu je nadále nutná administrace Zboží.cz?

 • detailní statistiky na úrovni jednotlivých nabídek
 • nastavení rozpočtu kampaně (v Skliku nelze změnit)
 • nastavení typu bidování
 • frekvence stahování feedu
 • nastavení ceny dopravy a výdejních míst
 • nastavení měření konverzí
 • párovací nástroj
 • správa hodnocení obchodu

Plánovaný rozvoj

 • Import produktových skupin do kampaně Zboží.cz – bude spuštěno během června 2022.
 • Statistiky po webech (Seznam.cz, Zboží.cz) a statistiky dle typu bidu (detail produktu, kategorie a hledání, od nejlevnějšího) budou k dispozici – bude spuštěno v červenci 2022, zatím jsou statistiky k dispozici v administraci Zboží.cz.
 • Sjednocení hrazení inzerce a integrace administrace Zboží.cz do Skliku – v plánu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.