Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Vytváření typů kampaní a sestav Vyhledávání

Vytváření typů kampaní a sestav

V tomto kroku můžete typ kampaně vybrat buď jedním klikem a potvrdit přechod do dalšího kroku tlačítkem “Pokračovat” nebo dvojklikem na dlaždici typu kampaně, který chcete vytvořit. Po tomto kroku se následně vyplňují základní informace o kampani, sestavě a způsobu zpoplatnění v sestavách. Je možno uložit kampaň bez reklamy pomocí tlačítka “Uložit kampaň bez reklamy”.

Pole Max. délka Povinný

Poznámka
Název kampaně 255 znaků Ano
Nastavení rozpočtu Ano (výchozí 1000 Kč) Lze vybrat sdílený rozpočet
Název sestavy 160 znaků Ano
Způsob zpoplatnění Ano (výchozí hodnota – CPC) CPT – Výběr pouze u obsahové kampaně
Výchozí cena za proklik CPC Ano výchozí CPC = 0,50 Kč
Výchozí cena za tisíc zobrazení CPT Ano výchozí CPT = 5 Kč