Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Struktura účtu Vyhledávání

Struktura účtu

Hierarchie účtu je tvořena KampaněmiSestavami, které obsahují Klíčová slovaInzeráty. Díky této struktuře můžete pro lepší přehlednost logicky členit vaši reklamu dle nabídky. Účet může obsahovat neomezený počet kampaní > sestav > klíčových slovinzerátů.

Na dotaz uživatele se vždy zobrazí pouze jeden inzerát z účtu. Nedoporučujeme zadávat stejná klíčová slova do více sestav. Inzerát se zobrazí na úspěšnější z nich, případně bude obě klíčová slova náhodně střídat. Dochází tak ke zkreslení a znepřehlednění statistik.

Pokud propagujete širokou nabídku služeb nebo produktů, doporučujeme vám využít členění účtu. Můžete tak nejen přehledněji a efektivněji spravovat váš účet, ale také lépe přizpůsobit texty inzerátů a klíčová slova konkrétní nabídce.

Doporučené limity na počet entit v účtu

Upozornění:
Doporučujeme nezaplňovat účet nadměrným množství entit. Při zadání nadměrného množství entit může dojít ke zpomalení práce s účtem a v krajním případě k nemožnosti hromadných úprav, např. aktualizací pomocí importu, export apod.

Doporučené hodnoty:

  Počet kampaníúčtu: 250
  Počet sestavúčtu: 100 000
  Počet sestav v jedné kampani: 1000
  Počet reklam v jedné sestavě: 100
  Počet cílení v jedné sestavě: 1000
  Počet produktových skupin v jedné sestavě: 100

V případě, že rozsah vašeho sortimentu vyžaduje větší počet položek, než jsou zde doporučené hodnoty, zvažte založení druhého účtu.