Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Vytváření reklam a kampaní Vyhledávání

Vytváření reklam a kampaní

Struktura účtu

Hierarchie účtu je tvořena kampaněmi a sestavami, které obsahují typ/y cílení a inzeráty. Kampaň se sestavou je možno vytvořit pomocí jednoduchého “step-by-step” průvodce, díky kterému projdete nezbytné kroky nastavení a po úspěšné vytvoření kampaně se sestavou a případně i reklamou.

Vytvoření typů kampaní a sestav

V tomto kroku se vybírá typ kampaně. Následně se vyplňují základní informace o kampani, sestavě a způsobu zpoplatnění v sestavách. Je možno uložit kampaň bez reklamy pomocí tlačítka “Uložit kampaň bez reklamy”.

Vytváření reklam

Volba typu inzerce. Knihovna reklam. Hromadné vkládání reklam. V tomto kroku vytvoříte reklamu ve zvoleném formátu a následně uložíte všechny informace, které jste v průvodci zadali. Po uložení Vás rozhraní přesměruje na stránku přehledu kampaní.

Typ kampaně Reklamní formát
Vyhledávací kampaň Textový inzerát
Obsahová kampaň Textový inzerát, Banner, Kombinovaná reklama
Produktová kampaň Nabídky z XML feedu