Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Rozšířené textové inzeráty Vyhledávání

Rozšířené textové inzeráty

V Skliku je možné používat rozšířené textové inzeráty (ETA).

Rozšířený textový inzerát (ETA) ve vyhledávání na Seznam.cz

Rozšířené inzeráty poskytují více prostoru pro reklamní sdělení.

ETA jsou podporovány v importu i exportu kampaní.

Viditelná URL, automaticky načítá doménu z Cílové URL doplněnou o dvě pole Cesta. Ta mohou obsahovat název podstránky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.

  • Titulek 1 (max. 30 znaků)
  • Titulek 2 (max. 30 znaků)
  • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a z Cesty)
  • Cílové URL (max. 1024 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerátu dostane
  • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
  • Popisek (max. 90 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

Pokročilé

  • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
Sklik podporuje v omezené míře i Titulek 3Popisek 2. Mohou se zobrazit ve vyhledávání na Seznam.cz na brandové dotazy (dotazy související s konkrétní značkou). Zadat je můžete prostřednictvím volitelných položek v detailu reklamy nebo prostřednictvím importu.

V těchto polích však nelze v účtu vyhledávat a nelze je prostřednictvím importu aktualizovat.

Proměnné pro měřicí šablonu

{lpurl} – Parametr, který vkládá Cílovou URL. Musí se jednou escapovat.
{lpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
{unescapedlpurl} – Nekódovaná cílová URL
{escapedlpurl} – Kódovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %
{escapedlpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Příklad {lpurl}:
Měřicí šablona: http://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
Cílová URL (z reklamy): https://domena.cz/dorty-pro-deti/
URL prokliku: http://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5

Převod standardních inzerátů na rozšířené

V rozhraní Skliku je možné převést standardní inzeráty na rozšířené. Stačí v přehledu inzerátů kliknout na Vybrané > Převést na rozšířené. Text vybraných standardních inzerátů se otevře v hromadné úpravě rozšířených inzerátů. Stačí doplnit druhý titulek, případně inzeráty upravit dle potřeby a vybrat, jestli se mají původní standardní inzeráty smazat. Po uložení se aktivují nové rozšířené inzeráty.

Náhled převodu inzerátu „vybrané“

Zobrazení a kompatibilita

V případě, že máte ve stejné sestavě běžné textové inzeráty i ETA, systém respektuje nastavený způsob střídání inzerátů. Tedy pokud máte nastavenou např. preferenci zobrazení inzerátů s vyšším CTR (Optimalizovaně dle CTR), systém bude upřednostňovat zobrazení běžného textového inzerátu, pokud dosahuje vyššího CTR.