Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Textové inzeráty Vyhledávání

Textové inzeráty (STA)

Inzeráty reklamního systému Sklik mají textovou podobu. Skládají se z titulku, dvou popisků a viditelné URL adresy. Každý z řádků má limitovaný počet znaků – pro titulek 25 znaků, popisky a viditelná URL adresa po 35 znacích.

Od 19.2.2018 již nelze vytvářet Standardní textové inzeráty přes webové rozhraní Skliku. Již existující standardní inzeráty (STA) zůstávají funkční do doby úplného ukončení jejich podpory. Stejně tak jejich vytváření pomocí API a Importu. Doporučujeme Vám si Standardní textové inzeráty změnit na Rozšířené textové inzeráty. Dále máte možnost využívat Kombinovanou reklamu.

Rovněž je potřeba zadat URL adresu cílové stránky, na kterou bude uživatel po prokliku inzerátu přesměrován. Cílová URL adresa se v textu inzerátu nezobrazuje.

Vzorový inzerát

Při psaní inzerátu je důležité dodržovat pravidla českého pravopisu a pravidla reklamního systému Sklik.

Dynamické inzeráty

Do textu inzerátu máte možnost vložit dynamickou proměnnou, která bude při jeho zobrazení ve Vyhledávací síti nahrazena klíčovým slovem, na něž se reklama zobrazila. Váš inzerát můžete díky proměnné automaticky přizpůsobit danému uživateli a vaší nabídce.

Úspěch dynamiky tkví v univerzálním znění inzerátu, bohaté volbě úzce souvisejících klíčových slov a jejich vhodném rozdělení do sestav. Proměnná se zapisuje do složených závorek v následujícím tvaru:

{keyword: náhradní slovo}

Náhradní slovo je v zápisu povinné a zobrazí se tehdy, když řádek obsahující doplněné klíčové slovo překračuje povolený počet znaků nebo se inzerát zobrazí v Obsahové síti, ve které se reklama nespouští na základě konkrétního klíčového slova.

Proměnnou lze použít pouze v titulku a popisku inzerátu, nikoliv ve viditelné a cílové URL adrese.

Příklad dynamického inzerátu

Velká a malá písmena

Protože se klíčová slova při ukládání do systému převádějí na malá písmena, máte možnost v dynamickém inzerátu ovlivnit velikost počátečních písmen v proměnné následujícími tvary zápisu:

  • keywordKlíčové slovo bude zobrazeno malými písmeny.
  • Keyword – Velké bude pouze počáteční písmeno klíčového slova .
  • KeyWord – Velká budou počáteční písmena všech slov klíčového slova .
Příklad použití

Příklad použití {keyword}

Na vašem webu doporučujeme využívat favicony. Objevují se v některých typech inzerátů na vybraných webech Seznam.cz a vizuálně tak zvyšují povědomí o značce. Pokud favicony nevyužíváte, zobrazí se v takových inzerátech prázdná plocha a vy tak přicházíte o tuto přidanou hodnotu.