Regionální cílení Vyhledávání

Regionální cílení

Jednoduchým vybráním vámi požadované geografické oblasti na mapě docílíte zobrazování vaší reklamy pouze těm uživatelům, kteří se v dané oblasti nachází. Inzeráty se nebudou zobrazovat uživatelům mimo zvolené území.

  • Vhodně zvoleným Regionálním cílením přesněji zacílíte své potenciální zákazníky, kteří se nachází ve vámi nastaveném regionu.
  • Zvýší se konkurenceschopnost vaší reklamy, která vám na cílovou stránku přivede více kvalitních a lokalizovaných uživatelů.
  • Kombinací textově rozdílných inzerátů s cílením na různé regiony dokážete reagovat na odlišné potřeby uživatelů z daných regionů.
  • Můžete dosáhnout zvýšení CTR a snížení ceny za proklik, respektive zlepšení pozic inzerátů a efektivnějšího využití finančních prostředků.
Při použití Regionálního cílení může navýšení ceny za proklik vést ke značnému zlepšení pozice inzerátu.
Ukázka Regionálního cílení

Ukázka Regionálního cílení

Regionální cílení je vhodné pro inzerenty, kteří chtějí oslovit uživatele v určitém regionu, městě nebo geografické oblasti. Před jeho použitím se proto zamyslete, z jaké oblasti jsou uživatelé hledající vaši nabídku, jež mají potenciál stát se vašimi konečnými zákazníky.

Příklad vhodného cílení

Nabídka Působnost Příklad zacílení
E-shop elektroniky Celá ČR Žádné regionální cílení
Pizzeria s donáškou Praha Praha
Soukromý řemeslník Zlín Zlínský kraj
Stavební firma Brno Morava
Autoservis Svitavy Pardubicko a Olomoucko

Nastavení Regionálního cílení

Nastavení regionálního cílení

Nastavení Regionálního cílení se provádí v Nastavení kampaně, pro kterou bude platné napříč všemi jejími sestavami. Po rozbalení nabídky Nastavení regionálního cílení v položce Volba regionu máte možnost definovat cílení podle Regionů nebo Vlastní oblasti.

Výběr podle regionů

Pokud chcete vaši reklamu cílit podle regionů, můžete tak učinit v záložce Regiony.

  • Pro jednoduchý výběr regionů zde naleznete regionálně dělenou mapu České republiky. Výběr provedete kliknutím myši na příslušný region.
  • Následně se vybraný region zbarví a přidá do seznamu Vybrané oblasti. Výběr můžete zrušit odebráním ze seznamu nebo odznačením regionu na mapě.
Ukázka výběru podle regionů

Ukázka výběru podle regionů

Výběr vlastní oblasti

Pokud chcete svou reklamu cílit na menší nebo vlastní územní celky, můžete tak učinit v záložce Vlastní oblast.

  • Pro jednoduchý výběr zde naleznete Základní mapu a možnost zvolit si ze dvou způsobů určení tvaru vlastního výběru – Kruh nebo Oblast (nepravidelný tvar).
  • Kruh je definován umístěním středu a poloměrem, Oblast pozicemi jednotlivých bodů, které musí tvořit uzavřený řetězec.
  • Přidání výběru je nutné potvrdit tlačítkem Přidat definovanou oblast. Zrušení aktuálního výběru lze provést tlačítkem Zrušit výběr.
  • Po přidání definované oblasti se daný výběr přidá do seznamu Vybrané oblasti, odkud jej lze odebráním zrušit.
Ukázka výběru vlastní oblasti

Ukázka výběru vlastní oblasti

Svou reklamu můžete zacílit podle regionů i definováním vlastní oblasti zároveň. Vybrané oblasti se mohou navzájem překrývat.