Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Kombinace různých typů cílení v obsahové síti Vyhledávání

Kombinace různých typů cílení v obsahové síti

V obsahové síti je možné u jedné sestavy zvolit všechny typy cílení, popřípadě různé typy cílení vzájemně kombinovat. V kombinaci se různé typy cílení k sobě vždy chovají vylučujícím způsobem, navzájem se tedy omezují.

Příklad: Zvolíteli jako typ cílení u sestavy Retargeting a současně konkrétní weby v záložce Umístění, budou se vaše inzeráty zobrazovat pouze na zvolených webech a navíc pouze těm uživatelům, které jste schopni oslovit přes Retargeting.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že kombinací jednotlivých typů cílení výsledná publika velmi zužujete, a to již při použití dvou různých typů cílení. Doporučujeme tedy při použití kombinací různých typů cílení velmi pečlivě zvážit, komu se ve výsledku vaše reklama bude zobrazovat.

Výjimku tvoří kombinace cílení RTG a Zájmů o koupi, která nefuguje jako vzájemně omezující. Zájmy o koupi jsou také formou RTG, a proto se vzájemně doplňují.