Vylučující slova Vyhledávání

Vylučující slova

Reklama se zobrazí vždy, když dotaz uživatele obsahuje některé z klíčových slov kampaně. Vylučující slova pak slouží k zamezení zobrazování inzerátu na nežádoucí dotazy, které jsou v kombinaci s klíčovými slovy.

Vylučující slova je možné nastavit v inzerentském rozhraní pro kampaň (vylučující slova jsou platná pro všechny sestavy v kampani) i jednotlivé sestavy.

Příklad: Prodej kontaktních čoček

Klíčové slovo
čočky
Vylučující slova

-recept
-fazole
-roztok

Nezobrazí se na

čočka recept
čočka a fazole
roztok na čočky

Zobrazí se na

kontaktní čočka
měsíční čočky
prodej čoček

Vylučujícími slovy je rovněž možné docílit snížení skutečné ceny za proklik a přesnějšího zacílení vaší kampaně na potencionálního zákazníka.

Shody vylučujících slov

Podobně jako u klíčových slov existují v případě vylučujících slov shody, kterými máte možnost přesněji kontrolovat nezobrazování vaší reklamy na nežádoucí slovní spojení.

Hlavní rozdíl mezi shodami je v jejich ohýbání a zachování přesného znění. Společnou vlastností je pouze neodstraňování diakritiky vylučujícího slova. Proto doporučujeme do systému zadávat vylučující slova s diakritikou i bez diakritiky.

–Volná shoda

Při porovnávání s dotazem se vylučující slovo ohýbá, neodstraňuje se jeho diakritika a nehledí se na pořadí slov→ Reklama se nezobrazí na dotaz obsahující dané vylučující slovo v libovolném tvaru a sledu slov.

Pokud vylučující slovo obsahuje více slov, reklama se nezobrazí i v případě, že dotaz obsahuje jedno z nich.
Vylučující slovo

–rychlý prodej

Nezobrazí se na

prodej rychlý vůz
rychlé vozy na prodej

Zobrazí se na

prodám vůz Škoda
koupě vozu rychle

–“Frázová shoda“

Při porovnávání s dotazem se vylučující slovo neohýbá, neodstraňuje se jeho diakritika, zachovává se pořadí slov a může být rozšířeno zleva i zprava → Reklama se nezobrazí na dotaz obsahující dané vylučující slovo v přesném znění, které je případně rozšířeno o další slova po levé a pravé straně.

Vylučující slovo

–“rychlý prodej“

Nezobrazí se na

rychlý prodej vozů
odvoz a rychlý prodej

Zobrazí se na

prodej rychlých vozů
rychlý odvoz a prodej

–[Přesná shoda]

Při porovnávání s dotazem se vylučující slovo neohýbá, neodstraňuje se jeho diakritika, zachovává se pořadí slov a nesmí být rozšířeno zleva i zprava → Reklama se nezobrazí pouze na dotaz odpovídající přesnému znění daného vylučujícího slova.

Vylučující slovo

–[rychlý prodej]

Nezobrazí se na

rychlý prodej

Zobrazí se na

rychlý prodej vozů
odvoz a rychlý prodej