Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Klíčová slova Vyhledávání

Klíčová slova

Reklama Sklik se zobrazuje na základě klíčových slov, která si inzerent sám stanoví. Klíčové slovo je textový řetězec tvořený jedním nebo více slovy. Význam klíčových slov musí dle pravidel inzerování souviset s inzercí, textem inzerátu a obsahem cílové stránky. Příklad klíčových slov: Prodej a servis aut Praha
Jednoslovná (obecnější) autobazar autosalón autoservis automechanik
Dvouslovná prodej aut ojeté vozy autoservis Praha automobily Škoda
Víceslovná (konkrétnější) ojeté vozy na prodej prodej automobilů Škoda výměna brzdových destiček autorizovaný servis vozů Praha
V systému Sklik existují zablokovaná klíčová slova, na která není možné inzerovat. Důvodem může být přílišná obecnost (např. „cz“), nevhodnost (např. vulgarismy) nebo registrovaná obchodní známka.

Volba klíčových slov

Výběr klíčových slov je nutné přizpůsobit reklamní síti. Ve Vyhledávací síti se Sklik zobrazuje na konkrétní klíčové slovo, které odpovídá dotazu uživatele. V Obsahové síti se reklama spouští na základě tematického zaměření všech klíčových slov v sestavě.

Vyhledávací síť

Vybírejte úzce související klíčová slova podle toho, jak vaši nabídku uživatelé aktivně hledají nebo by hledat mohli. Roli hraje také obecnost klíčových slov, kdy na příliš obecná klíčová slova inzeruje větší počet inzerentů, nežli na konkrétněji zaměřená slovní spojení. Pokud využijete konkrétnější klíčová slova v kombinaci se shodami klíčových slov, můžete docílit snížení finančních nákladůpřesnějšího zacílení vaší kampaně na potencionálního zákazníka. Budou-li klíčová slova naopak příliš obecná nebo nesouvisející, může dojít z důvodu nezájmu ze strany oslovených uživatelů k jejich dalšímu nezobrazování.

Obsahová síť

Jedním z možných typů cílení v Obsahové síti je cílení pomocí klíčových slov. V případě, že se pro tento typ cílení rozhodnete, doporučujeme, aby sestava obsahovala optimálně 5 až 10, nikdy ne však více jak 20 klíčových slov. Tato klíčová slova by měla být volena podle toho, kde chcete svou reklamu tematicky zobrazovat, respektive jaké obecenstvo máte zájem oslovit. Pro vyhodnocení tematického zařazení sestavy jsou nejvhodnější jednoslovné výrazy – základní tvary podstatných jmen a sloves. Při větším počtu klíčových slov a slovních spojení se nemusí reklama v Obsahové síti zobrazovat z důvodu tříštění tématu.

Pro snadné vyhledání a výběr klíčových slov doporučujeme použít nástroj Návrh klíčových slov. Ve vašem účtu jej naleznete pod záložkou Nástroje.

Shody klíčových slov

Klíčová slova je možné pro lepší zacílení vaší kampaně ve Vyhledávací síti zadávat v takzvaných shodách klíčových slov. Při inzerci v obsahové síti se shody klíčových slov nerozlišují.

Volná shoda

 • Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo.
 • Při porovnávání s dotazem, se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova, ale na jejich výskytu v dotazu.
Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
laciný míč laciny mic míč lacině
  laciné míče laciné míčky
  laciný fotbalový míč fotbalový míč

„Frázová shoda“

 • Frázová shoda vyžaduje, aby se klíčové slovo nacházelo v uživatelském dotazu celé a všechna slova byla ve stejném tvaru (pádu).
 • Frázová shoda nevyžaduje shodu v diakritice.

Nemusíte zadávat relevantní klíčová slova ve frázové shodě ve všech možných tvarech, ve kterých je může potenciální zákazník vyhledávat. U frázové shody rozšiřujeme zásah a pomůžeme vám oslovit více relevantních zákazníků (v řádu jednotek procent).  

Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
„Plastové bazény“ plastove bazeny bazén plastový
  plastové bazény plastové levné bazény
  plastový bazén bazény
  plastovy bazen pvc bazény

 

Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
„Plastove bazeny“ plastove bazeny bazen plastovy
  plastové bazény plastové levné bazény
  plastovy bazen bazén
  plastový bazén pvc bazén
Co když má slovo bez diakritiky jiný význam? Nad inzercí máte plnou kontrolu a můžete si nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Chování vylučující frázové shody zůstává a nežádoucí spojení je možné vyřešit vyloučením jednoho slova.

Příklad: Využíváte klíčové slovo „byty” a nechcete se zobrazovat na dotaz obsahující být. V takovém případě je třeba vyloučit – „být”. Sklik pak klíčové slovo nebude zobrazovat na žádné spojení, které toto slovo obsahuje.

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno uvozovkami.
 • Dotaz může být rozšířen zleva i zprava, klíčové slovo obsažené v dotazu však musí být v přesném znění.

[Přesná shoda]

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno hranatými závorkami.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo neskloňuje a nečasuje, ale v případě, že klíčové slovo obsahuje dvě a více slov, odstraňuje se mu diakritika.
 • Dotaz musí být v přesném znění klíčového slova, aby došlo k zobrazení inzerátu.
Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
[Praha] Praha ubytování Praha
[artézké vrty] artézké vrty artézký vrt
[míč na fotbal] mic na fotbal koupím míč na fotbal
[punčocháče] punčocháče puncochace
Jestliže mají slova bez diakritiky jiný význam, můžete takové nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Ve vylučující shodě je diakritika brána v potaz vždy.

Používání diakritiky

V případě, že je uživatelský dotaz zadán bez diakritiky, systém ji podle slovníku automaticky doplní. Pokud klíčová slova v jakékoliv shodě obsahují diakritiku, inzerát se zobrazí i na dotaz bez ní. Jedinou výjimku tvoří jednoslovné klíčové slovo v přesné shodě, u kterého je diakritika zohledněna.

U jednoslovného klíčového slova v přesné shodě s diakritikou se na dotaz bez diakritiky reklama nezobrazí, je tedy vhodné používat obě varianty.

Rozšířená volná shoda

 • Aktuálně je test rozšířené volné shody pozastavený. V této chvíli se klíčová slova ve volné shodě vydávají tak, jak standardně volná shoda funguje.
 • Díky rozšířenému slovníku systém pozná slova se stejným významem a v případě, že je přesvědčený o tom, že se význam shoduje nebo je význam velmi úzce spjatý, může slova ve volné shodě vydat i na slova související, dokonce i jiným slovním základem. Takové dotazy vidíte v přehledu vyhledávacích dotazů a můžete si je vyloučit běžným způsobem.

Modifikovaná volná shoda

 • Po přidání znaménka + na začátek slov u volné shody vzniká Modifikovaná volná shoda. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody
 • Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo.
 • Při porovnávání s dotazem, se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • Nezaměňuje za příbuzná slova.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova, ale na jejich výskytu v dotazu.
Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
+počítačový stůl počítačový stolek pc stůl
+počítačový +stůl počítačové stoly pc stolek

Znaménko + je třeba přidat ke každému slovu z klíčového slova.