Klíčová slova Vyhledávání

Klíčová slova

Reklama Sklik se zobrazuje na základě klíčových slov, která si inzerent sám stanoví. Klíčové slovo je textový řetězec tvořený jedním nebo více slovy. Význam klíčových slov musí dle pravidel inzerování souviset s inzercí, textem inzerátu a obsahem cílové stránky.

Příklad klíčových slov: Prodej a servis aut Praha

Jednoslovná (obecnější)

autobazar
autosalón
autoservis
automechanik

Dvouslovná

prodej aut
ojeté vozy
autoservis Praha
automobily Škoda

Víceslovná (konkrétnější)

ojeté vozy na prodej
prodej automobilů Škoda
výměna brzdových destiček
autorizovaný servis vozů Praha

V systému Sklik existují zablokovaná klíčová slova, na která není možné inzerovat. Důvodem může být přílišná obecnost (např. „cz“), nevhodnost (např. vulgarismy) nebo registrovaná obchodní známka.

Volba klíčových slov

Výběr klíčových slov je nutné přizpůsobit reklamní síti. Ve Vyhledávací síti se Sklik zobrazuje na konkrétní klíčové slovo, které odpovídá dotazu uživatele. V Obsahové síti se reklama spouští na základě tematického zaměření všech klíčových slov v sestavě.

Vyhledávací síť

Vybírejte úzce související klíčová slova podle toho, jak vaši nabídku uživatelé aktivně hledají nebo by hledat mohli. Roli hraje také obecnost klíčových slov, kdy na příliš obecná klíčová slova inzeruje větší počet inzerentů, nežli na konkrétněji zaměřená slovní spojení.

Pokud využijete konkrétnější klíčová slova v kombinaci se shodami klíčových slov, můžete docílit snížení finančních nákladůpřesnějšího zacílení vaší kampaně na potencionálního zákazníka. Budou-li klíčová slova naopak příliš obecná nebo nesouvisející, může dojít z důvodu nezájmu ze strany oslovených uživatelů k jejich zneaktivnění. Pokud je klíčové slovo neaktivní, inzeráty se ve Vyhledávací síti nezobrazují. K jejich zobrazování dochází pouze v Obsahové síti na základě tematického zařazení sestavy.

Obsahová síť

Jedním z možných typů cílení v Obsahové síti je cílení pomocí klíčových slov.

V případě, že se pro tento typ cílení rozhodnete, doporučujeme, aby sestava obsahovala optimálně 5 až 10, nikdy ne však více jak 20 klíčových slov. Tato klíčová slova by měla být volena podle toho, kde chcete svou reklamu tematicky zobrazovat, respektive jaké obecenstvo máte zájem oslovit.

Pro vyhodnocení tematického zařazení sestavy jsou nejvhodnější jednoslovné výrazy – základní tvary podstatných jmen a sloves. Při větším počtu klíčových slov a slovních spojení se nemusí reklama v Obsahové síti zobrazovat z důvodu tříštění tématu.

Pro snadné vyhledání a výběr klíčových slov doporučujeme použít nástroj Návrh klíčových slov. Ve vašem účtu jej naleznete pod záložkou Nástroje.

Shody klíčových slov

Klíčová slova je možné pro lepší zacílení vaší kampaně ve Vyhledávací síti zadávat v takzvaných shodách klíčových slov. Při inzerci v obsahové síti se shody klíčových slov nerozlišují.

Rozšířená volná shoda

  Aktuálně je test rozšířené volné shody pozastavený. V této chvíli se klíčová slova ve volné shodě vydávají tak, jak standardně volná shoda funguje. Tedy dojde k vydání inzerce na klíčová slova při skloňování, při práci s diakritikou, u změny pořadí slov v dotazu, avšak vždy bude dodržen stejný slovní základ.
 • Od 10.1.2018 se volná shoda vydává na části dotazů tzv. rozšířenou volnou shodou. Díky rozšířenému slovníku systém pozná slova se stejným významem a v případě, že je přesvědčený o tom, že se význam shoduje nebo je význam velmi úzce spjatý, může slova ve volné shodě vydat i na slova související, dokonce i  jiným slovním základem. Takové dotazy vidíte v přehledu vyhledávacích dotazů a můžete si je vyloučit běžným způsobem.

Modifikovaná volná shoda

 • Po přidání znaménka + na začátek slov u volné shody vzniká Modifikovaná volná shoda. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody
 • Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo.
 • Při porovnávání s dotazem, se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • Nezaměňuje za příbuzná slova.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova, ale na jejich výskytu v dotazu.
Klíčové slovo

+počítačový stůl
+počítačový +stůl

Zobrazí se na

počítačový stolek
počítačové stoly

Nezobrazí se na

pc stůl
pc stolek

Znaménko + je třeba přidat ke každému slovu z klíčového slova.

„Frázová shoda“

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno uvozovkami.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo neskloňuje, nečasuje a neodstraňuje se mu diakritika.
 • Dotaz může být rozšířen zleva i zprava, klíčové slovo obsažené v dotazu však musí být v přesném znění.
Klíčové slovo

„kočka“
„míč na fotbal“
„kontaktní čočky“

Zobrazí se na

kočka domácí
červený míč na fotbal
konktaktní čočky Praha

Nezobrazí se na

kocka domaci
prodej míčů na fotbal
čočky Praha kontaktní údaje

[Přesná shoda]

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno hranatými závorkami.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo neskloňuje, nečasuje a neodstraňuje se mu diakritika.
 • Dotaz musí být v přesném znění klíčového slova, aby došlo k zobrazení inzerátu.
Klíčové slovo

[Praha]
[artézké vrty]
[míč na fotbal]
Zobrazí se na

Praha
artézké vrty
míč na fotbal

Nezobrazí se na

ubytování Praha
artezke vrty
koupím míč na fotbal

V inzerentském rozhraní je možné nastavit vylučující slova. Bude-li dotaz uživatele obsahovat některé z vylučujících slov, inzerát se na něj nezobrazí.

Používání diakritiky

V případě, že je uživatelský dotaz zadán bez diakritiky, systém ji podle slovníku automaticky doplní. Pokud tedy klíčové slovo ve volné shodě obsahuje diakritiku, inzerát se zobrazí i na dotaz bez diakritiky.

Klíčové slovo

kočka

Dotaz uživatele

kocka
kočka

Zobrazí / Nezobrazí

zobrazí se
zobrazí se

Bude-li váš účet / kampaň / sestava obsahovat variantu klíčového slova s i bez diakritiky, zobrazí se inzerát na úspěšnější z nich a následně se mu připíší statistiky. Mohou se tak stát méně přehlednými, a proto doporučujeme zadávat klíčová slova ve volné shodě pouze s diakritikou.

U klíčového slova ve frázové nebo přesné shodě s diakritikou se na dotaz bez diakritiky reklama nezobrazí, je tedy vhodné používat obě varianty.