Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cílení na umístění Vyhledávání

Cílení na umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

V detailu sestavy pod záložkou Umístění, máte možnost vidět statistiky jednotlivých webů i stránek, kde se zobrazuje vaše reklama. Lze libovolně přidávat či vyloučit weby, subdomény, nebo i konkrétní stránky z obsahové sítě. U jednotlivých webů máte možnost nastavit rozdílná CPC.

Cílení na umístění

Cílení na umístění

Webové stránky, které nejsou obsaženy v naší obsahové síti, nelze přidávat ani vylučovat.

Automatická umístění

Sklik sám dle zadaných klíčových slov vybere relevantní umístění. Toto nastavení je při zapnutí obsahové sítě ve výchozím nastavení aktivní.

  • Na stránce Automatická umístění naleznete seznam domén a kompletních URL stránek, kde se vaše inzerce zobrazovala a příslušné statistické údaje.
  • Domény z Automatických Umístění můžete přesouvat do vlastních zvolených Umístění nebo je nastavit jako Vyloučená Umístění.

Vlastní umístění

Při využití tohoto nastavení je možné zadat pouze jednotlivá umístění, nebo umístění a zároveň klíčová slova. V případě zadání klíčových slov bude systém vybírat umístění obdobně kontextově jako u Automatických umístění, ale pouze v rámci zadaných webů.

Můžete přidávat

  • celý web (novinky.cz)
  • subdoménu (tema.novinky.cz)
  • část webu (www.novinky.cz/cestovani)
  • konkrétní stránku (http://www.novinky.cz/cestovani/guatemala.html)
Konkrétní stránku do systému lze vložit pouze bez údajů za oddělovači ? a #
Sklik rozeznává různé druhy zápisu:

  • Zápis novinky.cz – cílení na celou doménu včetně všech subdomén.
  • Zápis www.novinky.cz – cílení na konkrétní subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
  • Při zápisu www.novinky.cz se tedy nebude zobrazovat inzerce na subdoméně tema.novinky.cz.

Pokud po zadání umístění je stav neaktivní / nepokrývá reklamní prostor znamená to, že toto umístění není součástí reklamního prostoru poskytovaného společností Seznam.cz, a.s.

Téma nepokrývá reklamní prostor

Téma nepokrývá reklamní prostor

Kombinací obou variant umístění získáte maximální pokrytí obsahové sítě s detailními statistikami.

Vyloučení umístění

Vyloučit můžete také celou doménu, subdoménu, část webu nebo konkrétní stránku. Vždy včetně konkrétního protokolu http či, https.