Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cílení na umístění Vyhledávání

Cílení na umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

V detailu sestavy pod záložkou Umístění, máte možnost vidět statistiky jednotlivých webů i stránek, kde se zobrazuje vaše reklama. Lze libovolně přidávat či vyloučit weby, subdomény, nebo i konkrétní stránky z obsahové sítě. U jednotlivých webů máte možnost nastavit rozdílná CPC.

Cílení na umístění

Cílení na umístění

Webové stránky, které nejsou obsaženy v naší obsahové síti, nelze přidávat ani vylučovat.

Automatická umístění

Sklik sám dle zadaných klíčových slov vybere relevantní umístění. Toto nastavení je při zapnutí obsahové sítě ve výchozím nastavení aktivní.

  • Na stránce Automatická umístění naleznete seznam domén a kompletních URL stránek, kde se vaše inzerce zobrazovala a příslušné statistické údaje.
  • Domény z Automatických Umístění můžete přesouvat do vlastních zvolených Umístění nebo je nastavit jako Vyloučená Umístění.

Vlastní umístění

Při využití tohoto nastavení je možné zadat pouze jednotlivá umístění, nebo umístění a zároveň klíčová slova. V případě zadání klíčových slov bude systém vybírat umístění obdobně kontextově jako u Automatických umístění, ale pouze v rámci zadaných webů.

Můžete přidávat

 • celý web (novinky.cz)
 • subdoménu (tema.novinky.cz)
 • část webu (www.novinky.cz/cestovani)
 • konkrétní stránku (http://www.novinky.cz/cestovani/guatemala.html)
Konkrétní stránku do systému lze vložit pouze bez údajů za oddělovači ? a #
Pro spolehlivý výdej reklamy cílené na umístění doporučujeme cílit na jedno umístění (např. novinky.cz) max. ze 100 aktivních sestav zároveň. V případě vyššího počtu sestav s totožným cílením může docházet k omezování výdeje vašich kampaní.
Sklik rozeznává různé druhy zápisu:

 • Zápis novinky.cz – cílení na celou doménu včetně všech subdomén.
 • Zápis www.novinky.cz – cílení na konkrétní subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
 • Při zápisu www.novinky.cz se tedy nebude zobrazovat inzerce na subdoméně tema.novinky.cz.
Kombinací obou variant umístění získáte maximální pokrytí obsahové sítě s detailními statistikami.

Vyloučení umístění

Vyloučit můžete také celou doménu, subdoménu, část webu nebo konkrétní stránku. Vždy včetně konkrétního protokolu http či, https.