Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Pravidla pro Branding Vyhledávání

Pravidla pro Branding

Pro grafickou reklamu platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu Skliku. Podrobné informace naleznete v pravidlech pro výrobu grafické reklamy.

Podporované obrázkové formáty: JPG, PNG a GIF

Je možné použít branding o rozměrech 2000×1400 px.

Maximální datová velikost je 500 kB.

  • Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  • Grafika musí vyplňovat celý prostor obrázku (2000×1400 px), včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  • Obrázek nesmí být průhledný.
  • Text v obrázku nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.