Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Frekvence zobrazení reklamy Vyhledávání

Frekvence zobrazení reklamy

Tuto funkčnost lze využít pro Obsahovou síť u všech typů cílení.

Zejména u bannerů, obecně kampaní jejichž cílem je oslovení cílové skupiny a především u kampaní s platebním modelem CPT je vhodné řídit, kolikrát může uživatel reklamní sdělení vidět.

Výchozím nastavením maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den je 10.
Stejně tak je tomu u všech sestav, tedy výchozím nastavením je max 10 zobrazení.

Z analýz nad chováním uživatelů ve vztahu k zobrazované reklamě víme, že šance na proklik s každou impresí mírně klesá. Při 30. impresi je CTR zhruba poloviční oproti zobrazení do 10 impresí. Je nutno podotknout, že většina uživatelů na 30 zobrazení jedné reklamy za den nedosáhne.

Inzerenti, kteří využívají platební model CPT, dosáhnou nastavením výše doporučeného omezení optimální balance mezi zapamatováním reklamního sdělení uživatelem díky více zobrazením a úsporou nákladů. Po impresi doporučené jako strop se inkrementální přínos opakovaného sdělení zpravidla rychle snižuje.

Kolik mám nastavit?

  • Retargetingudynamickému retargetingu a dynamického banneru ponechte výchozí nastavení.
  • U obecně cílených kombinovaných reklam ponechte výchozí nastavení 10, nebo nastavte 8 až přednastavených 10.
  • U bannerů doporučujeme nastavit 5 až 7 zobrazení.
  • U brandingu 3 až 5 zobrazení.
  • U vysoce vizibilních formátů jako je video nastavujte maximálně 3 zobrazení.

Co je důležité mít na paměti:

  • Část impresí není vizibilní. Imprese se započítává i v případě, že ji měl uživatel mimo obrazovku (např. pod přehybem). V budoucnu budeme umět pracovat i s vizibilními impresemi.
  • Spolehlivost dodržení nastavené frekvence cca 95 %, přičemž při nastavení méně než 3 impresí je spolehlivost ještě nižší.

Počet zobrazení lze nastavit v záložce Sestavy na úrovni Kampaně, kdy si vyberete sestavy, v nichž chcete frekvenci zobrazování změnit a skrze tlačítko Vybrané zvolíte možnost Max. zobrazení uživateli.

Maximální zobrazení uživateli

Následně v zobrazeném okně pro vybrané sestavy změníte frekvenci zobrazování inzerce uživateli.

Níže je zobrazena možnost hromadné změny v inline editaci.