Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Časové plánování Vyhledávání

Časové plánování

Reklamní systém Sklik umožňuje v nastavení kampaně určit časový interval, ve kterém se mají inzeráty v kampani zobrazovat a také procentuální úpravu maximálních cen za proklik u sestav a klíčových slov v uvedeném časovém intervalu.

Časový interval

  • Umožňuje naplánovat zobrazování reklamy v konkrétní hodiny nebo dny v týdnu.
  • Nastavením Časového intervalu můžete vypnout zobrazování inzerátů v určitém čase.
  • Časový interval nezvýší ani nesníží denní rozpočet kampaně.

Jelikož se statistická data zpracovávají dávkově a se zpožděním, mohou se tak prokliky v inzerentském rozhraní zobrazit až po skončení vámi nastaveného intervalu. Jedná se o řádně započtené prokliky, uskutečněné v průběhu naplánovaného období.

Časový interval

Procentuální úprava CPC

Časové plánování obsahuje rozšířené nastavení, které umožňuje upravit nabízenou cenu za proklik během zvoleného časového období. Pokud vaše reklama dosahuje nejlepších výsledků v určitou hodinu nebo den, můžete navýšením nad 100 % zvýšit cenu za proklik během této doby. Samozřejmě lze nastavit i nižší hodnotu, než je 100 %, a ponížit tak cenovou nabídku v uvedeném čase.

Procentuální úprava CPC

Označení časového období:

  • Můžete používat CTRL nebo SHIFT a pomocí myši vybírat jednotlivé sloupce, řádky, celé bloky nebo jen buňky.
  • Můžete vybrat celý jeden blok kliknutím na časové rozmezí, např. 12:00–16:00.
  • Můžete vybrat celý jeden den kliknutím na název určitého dne, např. Pondělí.