Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Automatická pravidla Vyhledávání

Automatická pravidla

Máte-li ve svém účtu mnoho sestav a klíčových slov, pak zřejmě nejste schopni denně detailně vyhodnocovat každé jednotlivě. Často tato situace vede k tomu, že pozornost je věnována zejména výkonu celých kampaní nebo sestav, které ale mohou táhnout jen některá klíčová slova, ale jiná je naopak mohou táhnout ke dnu. Hledání efektivních i neefektivních částí kampaní je úkol pro Automatická pravidla.

Nastavením různých pravidel můžete snadno snižovat nabídku u sestav nebo klíčových slov, která jsou na nízkých pozicích, nic neprodávají, nebo mají nízké PNO či CPA a naopak zvyšovat nabídku u těch ostatních, která skutečně fungují a prodávají.

Seznam automatických pravidel

Seznam automatických pravidel

V nástrojové liště inzerentského rozhraní naleznete záložku Automatická pravidla, která vás odvede do vašeho seznamu pravidel.

Vytvoření pravidla

Všechny možnosti lze nejlépe demonstrovat ve formuláři pro vytvoření nového pravidla:

1. Pravidlo

V první sekci formuláře slouží jen k pojmenování Pravidla, volbě typu, který je zatím jen jeden, a nastavení, zda chcete posílat výsledek běhu pravidla na e-mail/y. Zasílání informačních e-mailů doporučujeme.

1. Pravidlo

Pravidlo

2. Nastavení pravidla

Zde musíte nastavit několik nezbytných požadavků:

 • Na co chcete pravidlo použít – na sestavy nebo klíčová slova. Pamatujte, že pravidla se aplikují na všechny sestavy nebo klíčová slova ve zvolených kampaních (viz dále).
 • Má pravidlo snižovat nebo zvyšovat nabídku?
 • Na základě jakých Požadavků se chcete rozhodovat?
  • Průměrná hodnota konverze – nastavuje se částka v měně účtu. Abyste mohli použít toto kritérium, musíte mít aktivní měření konverzí v Skliku.
  • Průměrná pozice – pozice, na které se inzerát průměrně zobrazuje (např. 1.5 pro inzerát, který se občas zobrazí na první a občas na druhé pozici).
  • PNO v procentech – podíl nákladů na obratu. Pro využití je opět třeba mít aktivní měření konverzí v Skliku.
  • Hodnota CPA – cena za získání jedné konverze. Pro využití je opět třeba mít aktivní měření konverzí v Skliku.
  • Počet prokliků – absolutní číslo udávající, kolikrát se za vybrané období na reklamu kliklo.
  • Počet konverzí – absolutní číslo udávající, kolik konverzí bylo za dané období provedeno přes danou reklamu. Pro využití je opět třeba mít aktivní měření konverzí v Skliku.
  • Požadavky lze libovolně kombinovat.
 • Jak často chcete pravidlo spouštět? Jednou týdně, ve který den a jakou hodinu?
 • Na jaké období statistik chcete aplikovat zvolené Požadavky? Za minulý týden nebo 30 dní?
2. Nastavení pravidla

Příklad nastavení pravidla

Pravidla doporučujeme nastavovat dle statisticky významného množství dat. Pokud budete například upravovat cenové nabídky, není vhodné vycházet z nízkých jednotek konverzí. Frekvence by tedy neměla být nižší než je zvolené časové období.

Změny provedené automatickými pravidly se zaokrouhlují na celá desetinná místa.

3. Výběr kampaní

Posledním krokem je výběr kampaní, na které bude toto pravidlo aplikováno. Lze vybrat:

 • Všechny aktivní kampaně
 • Kampaně, u kterých název: obsahuje; neobsahuje, začíná na; končí na. Zde platí, že uvedená slova mezi sebou funguji jako AND, tj. musí být vždy obsažena všechna uvedená slova v názvu kampaně
 • Pouze vybrané: konkrétní kampaně
3. Výběr kampaní

Výběr kampaní

Spuštění pravidla

Pravidlo se automaticky vykoná podle nastavení, které jste zadali ve Frekvenci. O provedení pravidla vám může přijít e-mail, viz výše, který obsahuje seznam ovlivněných sestav a klíčových slov s uvedením původní i nové ceny, kterou pravidlo nastavilo.

Automatická pravidla neumí a nejspíš umět nebudou zjistit příčiny vysoké ceny za konverzi nebo nízké průměrné pozice. Může za to nepříliš lákavý inzerát, absence vylučujících slov nebo nevhodně zvolená cílová stránka? Zde je nadále potřeba dohled PPC specialisty.