Nápověda menu

Pokročilý retargetingový kód

Pokud chcete vkládat informaci o souhlasu uživatele s cílenou reklamou, využít pokročilých možností dynamického retargetingu nebo jste e-shop a využíváte Zboží, doporučujeme využívat retargetingový kód, do kterého vložíte potřebné parametry a jejich odpovídající hodnoty (nebo je necháte dynamicky doplňovat).

Volitelné parametry v proměnné retargetingConf je možné dle potřeby kombinovat. Jednotlivé parametry včetně jejich hodnoty za dvojtečkou oddělte čárkou, přičemž čárka nemusí být za posledním z uvedených parametrů (jak je ukázáno na příkladu níže). Značky /* a */ vymezují komentář k parametru, který je možné v implementaci vypustit .

Retargetingový kód vč. nepovinných parametrů:

<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>

<script>

var retargetingConf = {

rtgId: 123456, /* identifikátor retargeting */

itemId: "67890", /* identifikátor nabídky */

category: "Zahrada | Stínící technika | Zahradní slunečníky", /* kategorie eshopu */

pageType: "offerdetail", /* typ stránky - offerdetail, category */

rtgUrl: "https://example.com?hello=world", /* URL doplněná o volitelné parametry */

consent: 1, /* souhlas od návštěvníka na odeslání retargetingového hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */

eid: "e05e58fd6402944b401f9dad2144e566678d73b469cce678adff67d03a56073e" /* email hash id */

};

// Ujistěte se, že metoda existuje, předtím než ji zavoláte

if (window.rc && window.rc.retargetingHit) {

window.rc.retargetingHit(retargetingConf);

}

</script>

Identifikátor retargeting – rtgId (povinné)

Unikátní identifikátor. Hodnotu použijte dle hodnoty z rozhraní Skliku.

Konverzní i retargetingový kód potřebuje od inzerenta informace, má-li od návštěvníka svého webu souhlas k tomu, aby ho mohl prostřednictvím cookies opětovně oslovovat v reklamní síti a aby ho mohl sledovat pro doměřování konverzí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Retargetingový kód podporuje parametr consent, kterým inzerent předává Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. Pokud souhlas existuje (hodnota 1) nebo parametr consent není v kódu obsažen, Seznam.cz data zpracuje běžným způsobem vč. zápisu a čtení cookies. Pokud souhlas udělen není (hodnota 0), systém data zpracuje anonymizovaně v souladu se zákonem (neukládá ani nečte informace ze zařízení uživatele).

Implementace se může lišit podle zvolené cookie lišty, ve které uživatel nastavuje režim souhlasu. Při implementaci je třeba se řídit technickými možnostmi zvolené cookie lišty.

Při využití parametru consent je vhodné při první návštěvě uživatele, kdy ještě nemáme zaznamenán režim souhlasu, spouštět retargetingový kód bezprostředně po načtení stránky s hodnotou 0 v parametru consent (consent: 0), tedy souhlas zatím nebyl udělen a data budou zpracovány anonymizovaně. Pokud následně uživatel souhlas v cookie liště potvrdí, spusťte retargetingový kód na téže stránce znovu s hodnotou 1 (consent: 1). Tímto postupem zajistíte, že po udělení souhlasu bude možné plné zpracování dat ze vstupní stránky (první navštívené), která může být klíčová pro cílení vašeho retargetingu.

V případech, kdy nemůžete parametr consent ve své implementaci využít, spouštějte retargetingový kód až po udělení souhlasu. V takovém případě budou zpracovány data pouze u uživatelů, kteří s tímto prokazatelně souhlasili. Tento způsob neumožňuje následné pokročilé metody modelace chybějících dat.

Identifikátor nabídky e-shopu – itemId (volitelné)

Využijte v případě specifických URL, různých variant jedné nabídky nebo při nesouladu URL nabídek s URL ve feedu. Více v nápovědě.

Identifikátor kategorie e-shopu – category (volitelné)

Využijte v případě, že chcete rozšířit zásah dynamického retargetingu o uživatele, kteří navštěvovali kategorie vašeho e-shopu. Více v nápovědě.

Identifikátor typu stránky – pageType (volitelné)

Je povinný v případě, pokud používáte identifikátor kategorie e-shopu, nebo identifikátor nabídky e-shopu. Může nabývat hodnot offerdetail nebo category.

Volitelný query string – rtgUrl (volitelné)

Využijte, pokud chcete specifikovat, která data z URL mají být odeslána. Více v nápovědě.

Zahashovaná emailová adresa uživatele – eid (volitelné)

Zabezpečuje identifikaci návštěvníků vašeho webu pomocí emailové adresy pro účely přesnějšího měření konverzí a naplnění publik retargetingu. Je třeba předat zahashovanou emailovou adresu pomocí SHA256 version 2. Je třeba, abyste k tomuto měli od uživatele patřičný souhlas.

V tuto chvíli není využívané, ale informaci je již možné v kódu zasílat. Očekávaný termín plného spuštění funkce ze strany Seznamu je 4. čtvrtletí 2023. Dřívější implementací získáte konkurenční výhodu v době spuštění.

Aby pokročilý RTG kód korektně fungoval, nesmí se používat ITEM_ID a CATEGORY současně v jednom kusu kódu, ale odděleně – ITEM_ID musí být použito na úrovni produktu a CATEGORY na úrovni kategorie.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.