Nápověda menu

Pokročilý retargetingový kód

Pokud chcete vkládat informaci o souhlasu uživatele s cílenou reklamou, využít pokročilých možností dynamického retargetingu nebo jste jste e-shop a využíváte Zboží, doporučujeme využívat retargetingový kód, do kterého vložíte potřebné parametry a jejich odpovídající hodnoty (nebo je necháte dynamicky doplňovat).

Retargetingový kód vč. nepovinných parametrů:

<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>
var retargetingConf = {
  rtgId: 123456, /* identifikátor retargeting */
  itemId: "67890", /* identifikátor nabídky */
  category: "Zahrada | Stínící technika | Zahradní slunečníky", /* kategorie eshopu */
  pageType: "offerdetail", /* typ stránky - offerdetail, category */
  rtgUrl: "https://example.com?hello=world", /* URL doplněná o volitelné parametry */
  consent: 1, /* souhlas od návštěvníka na odeslání retargetingového hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */
};
 // Ujistěte se, že metoda existuje, předtím než ji zavoláte
 if (window.rc && window.rc.retargetingHit) {
   window.rc.retargetingHit(retargetingConf);
 }
</script>

Identifikátor retargeting – rtgId (povinné)

Unikátní identifikátor. Hodnotu použijte dle hodnoty z rozhraní Skliku.

Souhlas uživatele s měřením – consent (doporučené)

Konverzní i retargetingový kód potřebuje od inzerenta informace, má-li od návštěvníka svého webu souhlas k tomu, aby ho mohl prostřednictvím cookies opětovně oslovovat v reklamní síti a aby ho mohl sledovat pro doměřování konverzí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Retargetingový kód podporuje parametr consent, kterým inzerent předává Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. Pokud souhlas existuje (hodnota 1) nebo parametr není přiložen, Seznam.cz data zpracuje běžným způsobem vč. čtení cookies. Pokud souhlas není (hodnota 0), systém data zpracuje v souladu se zákonem (neukládá ani nečte informace ze zařízení uživatele).

Identifikátor nabídky e-shopu – itemId (volitelné)

Využijte v případě specifických URL, různých variant jedné nabídky nebo při nesouladu URL nabídek s URL ve feedu. Více v nápovědě.

Identifikátor kategorie e-shopu – category (volitelné)

Využijte v případě, že chcete rozšířit zásah dynamického retargetingu o uživatele, kteří navštěvovali kategorie vašeho e-shopu. Více v nápovědě.

Identifikátor typu stránky – pageType (volitelné)

Je povinný v případě, pokud používáte identifikátor kategorie e-shopu, nebo identifikátor nabídky e-shopu. Může nabývat hodnot offerdetail nebo category.

Volitelný query string – rtgUrl (volitelné)

Využijte, pokud chcete specifikovat, která data z URL mají být odeslána. Více v nápovědě.

Aby pokročilý RTG kód korektně fungoval, nesmí se používat ITEM_ID a CATEGORY současně v jdenom kusu kódu, ale odděleně – ITEM_ID musí být použito na úrovni produktu a CATEGORY na úrovni kategorie.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.