Kombinovaná reklama Vyhledávání

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama se skládá z až 4 obrázků doplněných o texty a používá se v Obsahové síti Sklik. Systém vždy vybere a zobrazí ty prvky, které nejlépe pasují do reklamní jednotky a zajistí tak maximální výkon.

Kombinovaná reklama

Při umístění kombinované reklamy do kampaně a sestavy s aktivními ETA inzeráty, bude upřednostňován výdej kombinované reklamy.

Kombinovaná reklama v Obsahové síti

Z čeho se reklama skládá

  • Obdélník – Obdélníkový obrázek s doporučenými rozměry 1200 x 628 px.
  • Čtverec – Čtvercový obrázek s doporučenými rozměry 1200 x 1200 px.
  • Logo – Čtvercové logo s doporučenými rozměry 1200 x 1200 px.
  • Obdélníkové logo – Logo s doporučenými rozměry 1200 x 300 px.
  • Krátký titulek – Krátký titulek je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý titulek se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké titulky se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  • Dlouhý titulek – V některých šablonách se zobrazuje jen dlouhý titulek bez popisku. Proto je důležité, aby z dlouhého titulku bylo uživateli patrné, co je předmětem reklamy a co najde na cílové stránce.
  • Popis – Popis doplňuje titulek a vyzývá uživatele k určité akci. Může se zobrazit pod titulkem (krátkým nebo dlouhým).
  • Název firmy – Můžete použít obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky (za podmínky, že název firmy z Firmy.cz splňuje limit na počet znaků (25 znaků). Pokud kampaň není propojena s Firmy.cz, nebo pokud název propojené firmy přesahuje limit na počet znaků, zůstane pole nevyplněné a Název firmy je nutné vyplnit ručně.
  • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
  • Cílová URL pro mobil – nepovinné pole pro zadání cílové URL, která se má použít na mobilním zařízení. Tento parametr se zatím nepoužívá, ale je možné jej vyplnit pro budoucí použití.

Jak se vytváří

Kombinovaná reklama se vytváří pomocí jednotného průvodce pro tvorbu reklamy. Více informací.
Pro úpravu obrázků do správného poměru stran slouží nástroj pro ořezávání.

Ukázka možného oříznutí obrázků

Import a export: Kombinovaná reklama je podporována v importu i exportu kampaní ve formátu ZIP. Kombinovaná reklama je kompatibilní s formátem Responzivní reklama, kterou využívá Google AdWords a je plně editovatelná v nástroji AdWords Editor. Umístění, zájmy, zájmy o koupi, retargetingové seznamy má však Sklik odlišné.

Přehled šablon Kombinované reklamy

Připravili jsme pro vás stránku s přehledem šablon, ve kterých se mohou vaše reklamy zobrazit.

Související odkazy:

Doporučení pro kombinovanou reklamu
Nativní reklama v Skliku
Propojení s Firmy.cz
Pravidla pro kombinovanou reklamu