Nápověda menu

Možnosti předávání vlastních událostí

V Skliku je možné pracovat nejenom se stránkou, kterou uživatel navštívil pro RTG publika, ale pomocí upraveného retargetingového kódu lze odesílat do publik i vlastní události. Mezi tyto události může patřit například stažení souboru, doscrolování uživatele do určité části stránky, registrace do newsletteru, RTG dle doby strávené na webu.

Proto, abychom mohli pracovat s rozšířenými možnostmi RTG publik, bude potřeba v první řadě účet v Skliku a v TAG Manageru. Následně na web/e-shop umístíte vygenerovaný kód z TAG Manageru. V Skliku si vygenerujeme retargetingový kód, z kterého vytáhneme ID a toto ID vložíme do TAG Manageru do značky, s kterou budeme pracovat.

Na trhu se nachází více způsobů, jak do RTG publik dostat uživatele dle požadované události, přičemž my budeme pracovat s využitím jedné z následujících variant upraveného RTG kódu:

  • Element rtgUrl od Skliku
  • Sklik šablonu v TAG Manageru od Pavla Šabatky
  • Upravený RTG script od H1

rtgUrl od Skliku

rtgUrl je upravený RTG kód přímo od Skliku, v rámci kterého lze „podvrhnout“ url adresy do RTG publik. V TAG Manageru si vytvoříme novou HTML značku, kterou nazveme dle události, pro kterou značku tvoříme (pro RTG na uživatele, kteří stáhli soubor můžeme značku nazvat Sklik – rtgUrl – download).

Jako hodnotu značky uvedeme následující kód:

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var seznam_retargetingId = 0000;
var seznam_rtgUrl = "{{Page URL}}?";
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>

Do var seznam_retargetingId = 0000 uvedeme ID dle retargetingového kódu.

Do var seznam_rtgUrl = “{{Page URL}}?” uvedeme za ? požadované proměnné/parametry, které chceme propisovat do RTG kódu. V hodnotě musí být vždy uvedena shodná url adresa s url, kde se script reálně spustil (například pomocí {{Page URL}}) a teprve za otazník doplňujeme parametry.

Sklik šablonu v TAG Manageru od Pavla Šabatky

Jedná se o předchystanou šablonu, kde vyplňujeme hodnoty přímo v administračním prostředí dané značky. Značka se nachází v Komunitní galerie šablon – a je nazvaná Sklik, autor Pavel Šabatka.

Při konfiguraci značky Sklik vyplníme následující hodnoty:

  • ID – ID dle retargetingového kódu
  • Code Type – retargeting
  • Model type – Standard Variable
  • Custom URL: nejdříve zadáme {{Page URL}}? aza ? uvedeme požadované proměnné/parametry, které chceme propisovat do RTG kódu. V hodnotě musí být vždy uvedena shodná url adresa s url, kde se script spustil (například pomocí {{Page URL}}) a teprve za otazník doplňujeme parametry.

Upravený RTG script od H1

Agentura H1 v roce 2015 připravila upravený RTG script, pomocí kterého lze do Skliku poslat vlastní url adresy. Tento script nepracuje s oficiálně doporučovaným parametrem rtgUrl pro vlastní url adresy, ale url adresu předává jako navštívenou adresu.

Script se v TAG Manageru zadává v značkách jako vlastní obrázek, kdy adresa URL obrázku bude retargetingový kód Skliku.

Upravený kód od H1:

//c.imedia.cz/retargeting?id={{Sklik Retargeting ID}}&url={{Page URL}}

V ukázkové url adrese jsou uvedeny dvě proměnné, {{Sklik Retargeting ID}} – tuto proměnnou je potřeba vytvořit a zadat v sekci Proměnné a jedná se o ID dle RTG kódu.

{{Page URL}} je nadefinovaná proměnná z datové vrstvy a doplňuje navštívenou url adresu. Místo anebo za {{Page URL}} je možné zadat jakékoliv další proměnné/parametry, které se budou propisovat do URL adresy.

Rozšířené možnosti nastavení značky

V případě že chceme předávat do RTG publik více událostí z webu, tak je dobré nastavit prioritu pro jednotlivé značky pomocí číselné hodnoty Priorita spuštění značky, přičemž čím vyšší hodnotu zde uvedeme, tím bude mít značka vyšší prioritu.

V některých případech se vyplatí také nastavit sekvenci značek, tedy aby se nejdříve spustila jedna značka a teprve až po jejím spuštění následující značka.U jednotlivých značek spouštějících RTG kódy je potřeba nastavit i spouštěcí pravidlo, které má danou značku vypublikovat (například stažení souboru, strávená doba na webu …). Bez spouštěcího pravidla by nedošlo k propisování požadované URL adresy do RTG pu

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.