Nápověda menu

Retargetingový kód

K tomu, abyste funkce Retargeting i Dynamický retargeting mohli začít využívat, je třeba umístit na Vaše stránky tzv. retargetingový kód. Jedná se o krátký html kód, který musí být umístěn na každé stránce Vašeho webu, na níž chcete zaznamenávat návštěvníky pro cílení reklamy. Pokud chcete pokrýt celý web, umístěte kód do části, která je pro celý web společná, například patička stránek, nebo využijte např. Google Tag Manager.

Ukázka RTG kódu

<script src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>

  /* nastavení objektu identity */
  window.sznIVA.IS.updateIdentities({ 
    eid: "email.zakaznika@email.cz", // email či zahashovaný email
    aid: {
      "a1":"Česká republika", // stát
      "a2":"Praha", // město
      "a3":"Radlická", // ulice
      "a4":"3294/10", // číslo popisné
      "a5":"150 00", // poštovní směrovací číslo
    },
    tid: "+420 234 694 111" // telefonní číslo
  });

  /* nastavení retargetingového hitu */
  var retargetingConf = {
    rtgId: 123456, /* identifikátor retargeting */
    itemId: "67890", /* identifikátor nabídky */
    category: "Zahrada | Stínící technika | Zahradní slunečníky", /* kategorie eshopu */
    pageType: "offerdetail", /* typ stránky - offerdetail, category */
    rtgUrl: "https://example.com?hello=world", /* aktuální URL doplněná o volitelné parametry */
    consent: 1, /* souhlas od návštěvníka na odeslání retargetingového hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */
  };

  window.rc.retargetingHit(retargetingConf);

</script>

Jste-li eshop a chcete využít všech výhod Dynamického retargetingu, využijte pokročilého retargetingového kódu pro nabídky konkrétních produktů či kategorií eshopu.

Identifikátor retargeting – rtgId (povinné)

Unikátní identifikátor. Hodnotu použijte dle hodnoty z rozhraní Skliku.

Konverzní i retargetingový kód potřebuje od inzerenta informace, má-li od návštěvníka svého webu souhlas k tomu, aby ho mohl prostřednictvím cookies opětovně oslovovat v reklamní síti a aby ho mohl sledovat pro doměřování konverzí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Retargetingový kód podporuje parametr consent, kterým inzerent předává Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. Pokud souhlas existuje (hodnota 1), Seznam.cz data zpracuje běžným způsobem vč. zápisu a čtení cookies. Pokud souhlas udělen není (hodnota 0), systém data zpracuje anonymizovaně v souladu se zákonem (neukládá ani nečte informace ze zařízení uživatele).

Implementace se může lišit podle zvolené cookie lišty, ve které uživatel nastavuje režim souhlasu. Při implementaci je třeba se řídit technickými možnostmi zvolené cookie lišty.

Při využití parametru consent je vhodné při první návštěvě uživatele, kdy ještě nemáme zaznamenán režim souhlasu, spouštět retargetingový kód bezprostředně po načtení stránky s hodnotou 0 v parametru consent (consent: 0), tedy souhlas zatím nebyl udělen a data budou zpracovány anonymizovaně. Pokud následně uživatel souhlas v cookie liště potvrdí, spusťte retargetingový kód na téže stránce znovu s hodnotou 1 (consent: 1). Tímto postupem zajistíte, že po udělení souhlasu bude možné plné zpracování dat ze vstupní stránky (první navštívené), která může být klíčová pro cílení vašeho retargetingu.

V případě, že uživatel souhlas odvolá, je třeba následně spouštět konverzní i retargetingový kód s hodnotou 0. Seznam.cz pak veškeré případné odeslané identifikátory zpracuje anonymizovaně v souladu se zákonem.

Identifikátor nabídky e-shopu – itemId (volitelné)

Využijte v případě specifických URL, různých variant jedné nabídky nebo při nesouladu URL nabídek s URL ve feedu. Více v nápovědě.

Identifikátor kategorie e-shopu – category (volitelné)

Využijte v případě, že chcete rozšířit zásah dynamického retargetingu o uživatele, kteří navštěvovali kategorie vašeho e-shopu. Více v nápovědě.

Identifikátor typu stránky – pageType (volitelné)

Je povinný v případě, pokud používáte identifikátor kategorie e-shopu, nebo identifikátor nabídky e-shopu. Může nabývat hodnot offerdetail nebo category.

Volitelný query string – rtgUrl (volitelné)

Využijte, pokud chcete specifikovat, která data z URL mají být odeslána. Více v nápovědě.

Emailová adresa uživatele – eid (preferované)

Zabezpečuje identifikaci návštěvníků vašeho webu pomocí emailové adresy pro účely naplnění publik retargetingu a měření konverzí, pokud prohlížeč blokuje cookies 3. stran. Začátkem roku 2025 očekáváme, že se bude jednat o většinu internetové návštěvnosti.

Je možné předat zahashovanou emailovou adresu pomocí SHA-256 version 2. Tu je možné získat pomocí vlastního přihlášení, přihlášení přes Seznam, přes Google, Facebook, MojeID atd. Je třeba, abyste k tomuto měli od uživatele patřičný souhlas v souladu s platnou legislativou.

Jak zpracovat email uživatele?

 1. Odstraňte z emailu uživatele bílé znaky (před a za)
 2. Převeďte jej na malá písmena
 3. Převeďte jej na UTF-8 encoded řetězec
 4. Zahashujte jej SHA-256 algoritmem
 5. Zkonvertujte jej na hexadecimální řetězec

Jak jej předat?

Po úspěšném ověření a přihlášení uživatele na vašem webu získejte emailovou adresu a zpracujte ji podle výše uvedeného postupu.

Detailní přehled implementace vč. ukázek kódu v různých jazycích najdete na webu Seznam pro vývojáře.

Pokud vám hashování neumožňují využít služby, které používáte, nebo jej nechcete využít z jiného důvodu, můžete jej nechat na Seznamu. Odešlete email v daném parametru a retargetingový či konverzní kód (resp. jejich skript) daný email zahashují za vás dle zmíněného postupu.

Pokud do Seznamu zasíláte e-mailovou adresu (EID) jako identifikátor pro cílení reklamy, je nezbytné, aby byl tento proces v souladu s právními předpisy. K tomu na vašem webu doporučujeme provést následující kroky:

 1. Informujte o této změně návštěvníky vašeho webu přímo (např. v cookie liště).
 2. Rozšiřte zásady pro zpracování osobních údajů na svém e-shopu o:
 • Uvedení společnosti Seznam.cz, a.s., jako zpracovavatele osobních údajů pro účely cílené reklamy
 • Informaci, že kromě cookies se udělený souhlas vztahuje i na e-mailovou adresu (EID) a další případné identifikátory (AID, TID) a jejich sdílení se společností Seznam.cz, a.s.

Adresa uživatele – aid (volitelné)

Podrobné informace k parametru vč. požadovaného formátu najdete na webu Seznam pro vývojáře

Parametr není aktuálně využíván, ale je možné jej zasílat. Začátek využívání očekáváme v průběhu Q2 2024. Dřívější implementací můžete získat náskok před konkurencí.

Telefonní číslo uživatele – tid (volitelné)

Podrobné informace k parametru vč. požadovaného formátu najdete na webu Seznam pro vývojáře

Parametr není aktuálně využíván, ale je možné jej zasílat. Začátek využívání očekáváme v průběhu Q3 2024. Dřívější implementací můžete získat náskok před konkurencí.

Kde získám retargetingový kód v rozhraní Skliku?

Pokud chcete vkládat informaci o souhlasu uživatele s cílenou reklamou, využít pokročilých možností dynamického retargetingu nebo jste jste e-shop a využíváte Zboží, doporučujeme využívat pokročilý retargetingový kód, do kterého vložíte potřebné parametry a jejich odpovídající hodnoty (nebo je necháte dynamicky doplňovat).

1) Klikněte na menu Nástroje

2) Zvolte položku Retargeting

Nástroje – Retargeting

3) Klikněte na text Zobrazit retargetingový kód

Zobrazení RTG kódu

Retargetingový kód obsahuje unikátní identifikátor pro každý účet.

4) Celý retargetingový kód zkopírujte a umístěte na všechny stránky webu, ze kterých chcete uživatele „sbírat“. Případně retargetingový kód zašlete svému webmasterovi, který se o implementaci postará.

Ukázka vygenerováného RTG kódu

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.