Externí kód

Externí kód

Externí kód představuje alternativu ke všem podporovaným reklamním formátům v obsahové síti Skliku. Jeho odlišnost spočívá ve formě zadávání, protože místo standardní reklamy se do Skliku vkládá kód vygenerovaný v systému třetí strany. Tento kód v sobě nese veškeré informace o reklamě, která se pak na cílové stránce vykresluje přímo z externího reklamního systému.

Které reklamní formáty je možné vkládat externím kódem?