Zlepšení pozice inzerátu

Aby si reklamy nasbíraly kvalitní statistiky a zobrazovaly se na lepších pozicích, potřebují čas a kvalitní nastavení.

Rovněž je nutné soustředit se na kvalitu nastavení kampaně (struktura účtu, volbu regionu) a vyvážené nastavení maximální ceny za proklik, či ceny za tisíc zobrazení.

Doporučujeme se proto soustředit především na poutavost reklam včetně Vašich konkurenčních výhod a kvalitní zacílení Vašich potenciálních zákazníků.

Pravidelnost zobrazování Vaší reklamy na lepších pozicích popř. top pozicích ve Vyhledávací síti (první čtyři nejúspěšnější inzeráty) pak bude odvislá od její úspěšnosti a správného nastavení. Doporučujeme proto dále pracovat na měření úspěšnosti.