Nezobrazování reklam

Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolené nastavení kampaně (celkový rozpočet, konec kampaně, dosažení stanoveného počtu prokliků, nebo regionální cílení).

Může se však jednat i o nevhodně zvolenou kombinace cílení (umístění, retargeting, témata, zájmy, klíčová slova)

Nebo o brzké hledání po vytvoření, kdy může být reklama zaznamenána po delším časovém úseku.

Důvodů však může být více, podívejte se na námi vypozorované:

≫ Nejčastější důvody nezobrazování reklam