Rozdílné statistiky napříč měřícími nástroji

Návštěvy a prokliky

Pokud využíváte analytický nástroj pro měření návštěvnosti stránek, mohou se statistiky Skliku od statistik těchto nástrojů lišit, poněvadž každý nástroj počítá jinou „veličinu“. Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Google Analytics, dále jen “GA”) počítají návštěvy, nikoliv prokliky. Může se tak stát, že dvě nebo i více kliknutí jednoho uživatele přiřadí jedné návštěvě. Není neobvyklé, že uživatel klikne na inzerát, stránku si prohlédne a zavře a během nějaké doby se na ní zase vrátí opětovným kliknutím na inzerát. Pokud se tak stane, v závislosti na metodice jednotlivých nástrojů, obě kliknutí, která Sklik započítá, se mohou jevit jako jedna návštěva a různé nástroje pro měření návštěvnosti mohou za stejné období interpretovat různý počet návštěv.

Konverze

Měřící kód reklamního systému Sklik započítává pouze konverze uživatelů z reklamy Sklik.

Google Analytics měří konverze pro jakýkoliv zdroj návštěvnosti, přičemž přičítá konverzi poslednímu zdroji. Pokud tedy uživatel klikl na reklamu Sklik, ale nakonec provedl konverzi po příchodu z jiného zdroje, pak je konverze přiřazena právě k němu, například zbožovému srovnávači nebo jinému reklamnímu systému, který následoval po prokliku Sklik reklamy. Sklik informace o klicích uživatele na jiné zdroje před provedením konverze nemá, proto konverzi přičte vždy.

Nastavení filtrů v Google Analytics

Aby vám v Google Analytics část návštěvnosti z Skliku opticky nechyběla a tím i konverze, které přivádí, je třeba přidat filtry, které naleznete v blogu Skliku.

≫ Více o rozdílných statistikách napříč měřícími nástroji