Přečerpání rozpočtu

K přečerpání rozpočtu může dojít:

Pokud nejsou dodržena doporučení při nastavování, nebo úpravách rozpočtů, CPC či CPT.

Přečerpání můžete pozorovat:

I. Ve vyhledávací síti

Jelikož se statistiky systému Sklik zpracovávají dávkově a nejsou vždy zcela aktuální, může se stát, že systém nestačí kampaň zastavit včas a denní rozpočet bude překročen.

Rozpočet může být překročen také v situaci, kdy je výrazný nepoměr mezi nastaveným denním rozpočtem a cenou za proklik klíčových slov.

II. V obsahové síti

Vaše reklama se může zobrazit u článků na webech v obsahové síti, kde je typická nárazově velmi vysoká návštěvnost a systém tak nestihne včas kampaň zastavit. Počet návštěv se pak může lišit podle umístění článku, například na hlavní stránce nebo v konkrétní rubrice.

Rozpočet může být překročen, pokud dojde k výraznému navýšení CPT nebo CPC či úpravě výše rozpočtu kampaně.

III. U celkového rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet kampaně může být přečerpán i výrazně, pokud dojde ke změně nastavení denního rozpočtu, nebo max CPC či CPT v době, kdy se blíží dočerpání stanoveného celkového rozpočtu.

≫ Více informací o přečerpání rozpočtu