Nezobrazování DRTG kampaní

2 října, 2020

Chybí logo ve firemním zápisu Firmy.cz napojeného na Zboží.cz

DRTG inzeráty zobrazují logo vašeho e-shopu. Je tedy potřeba založit a vyplnit firemní profil na službě Firmy.cz.

≫ Více o logu pro DRTG

Prázdné DRTG seznamy

Zkontrolujte zda máte přiřazeny DRTG seznamy do alespoň 1 sestavy, toto přiřazení je nezbytné pro sběr publik.

Ukázka přiřazení DRTG seznamů do sestavy

Pokud máte prázdné DRTG seznamy, je možné, že máte špatně implementován retargetingový kód. Pro správné párování položek je potřeba, aby se URL položky na cílové stránce shodovala s URL položkou ve feedu. Pokud používáte párování na základě ITEM_ID (pokročilý RTG kód), je potřeba, aby ITEM_ID položky na cílové stránce se shodovala s ITEM_ID ve feedu.

Ukázka prázdných DRTG seznamů

Více informací o Dynamickém retargetingu