Nezobrazování DRTG kampaní

Chybí logo ve firemním zápisu Firmy.cz napojeného na Zboží.cz

DRTG inzeráty zobrazují logo vašeho e-shopu. Je tedy potřeba založit a vyplnit firemní profil na službě Firmy.cz.

≫ Více o logu pro DRTG

Prázdné DRTG seznamy

Zkontrolujte zda máte přiřazeny DRTG seznamy do alespoň 1 sestavy, toto přiřazení je nezbytné pro sběr publik.

Ukázka přiřazení DRTG seznamů do sestavy

V případě prázdných DRTG seznamů zkontrolujte implementaci retargetingový kódu na vašem webu. Pro správné párování položek je potřeba, aby se URL položky na cílové stránce shodovala s URL položkou ve feedu. Pokud používáte párování na základě ITEM_ID (pokročilý RTG kód), je potřeba, aby ITEM_ID položky na cílové stránce bylo shodné s ITEM_ID ve feedu.

Ukázka prázdných DRTG seznamů

Více informací o Dynamickém retargetingu