Kombinovaná reklama

  • Text v obrázku – ilustrační obrázky nesmí obsahovat textová sdělení ani logotypy.
  • Nevhodné zpracování ilustračních obrázků – obrázky nesouvisí s reklamním sdělením a obsahem cílové url.
  • Nevhodně oříznuté ilustrační obrázky nebo logo – obrázky mají zbytečné bílé okraje, nebo jsou jinak špatně oříznuté.
  • Nedokončené texty – textové části reklamy obsahují nedokončené titulky nebo popisky, jako například „Bílá čepice s…“, „Buď in v nových“ atp.

≫ pravidla pro kombinovanou reklamu