Import

Import

Pro importování kampaní do účtu slouží nástroj Import kampaně, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů nebo editačních nástrojů. Import je schopen zpracovat soubory, které obsahují nepřesnosti.

Průběh importu: 1. krok

Vyhledání a otevření CSV souboru

  • Nahrát lze samostatný CSV soubor nebo komprimovaný souboru ve formátu ZIP. Maximální velikost CSV souboru je několik stovek MB. Do Skliku můžete totiž nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery. Soubory nahrané v prvním kroku importu jsou pro případnou další práci dostupné po dobu 24 hodin.
Průběh importu: 1. krok – nahrání souboru

Nastavení importu

  • kódování CSV souboru
  • kurz pro přepočet měny
  • ignorování určitých částí CSV souboru
Průběh importu: 1. krok – nastavení importu

Jednotlivými volbami můžete ovlivnit výslednou podobu kampaní po naimportování zvoleného souboru. V případě změny kurzu pro přepočet měny se denní rozpočet a maximální cena za proklik po načtení souboru vynásobí nastaveným kurzem. Při hodnotě „1“ nedojde ke změně zdrojových dat.

Funkce najdi a nahraď

První krok importu obsahuje funkci „najdi a nahraď“. Funkce najde a nahradí textový řetězec v textu reklam/nebo v cílových URL, dle vámi nastavených podmínek.

Např.:

Pokud se chystáte vyměnit variantu letních reklam za zimní, nebo opačně.

Průběh importu: 1. krok – najdi nahraď

V případě, že zadáte špatné kódování či načítáte špatný formát souboru, CSV se nepodaří načíst.

Průběh importu: 2. krok

  • Vyberte kampaně a sestavy, které chcete z načteného souboru naimportovat
  • Zvolte jeden ze tří způsobů importu:

Vytvořit či přepsat kampaně

– Pokud kampaně, sestavy ještě neexistují, dojde k jejich vytvoření. Původní kampaně budou přepsány. Existující sestavy, reklamy a klíčová slova, která nejsou v importním souboru obsažena, budou smazána.

Duplikovat existující kampaně

– Pokud je v importním souboru uvedena existující kampaň, dojde k založení nové kampaně s aktuálním datem na konci jejího názvu. Dojde tedy k vytvoření nových kampaní s unikátními názvy – pojmenování kampaně + datum importu.

Aktualizační režim

– Aktualizuje sestavy v existující kampani. Budou vytvořeny pouze nově přidané sestavy do importního souboru. Stávající sestavy zůstanou beze změny. Slouží k dílčím úpravám konkrétních kampaní, sestav či reklam. Při importu zůstanou nedotčeny všechny existující kampaně, sestavy, atd., které nejsou uvedeny v importním souboru.

V pravé části obrazovky máte možnost vidět výpis zjištěných nejasností v souboru. Může se jednat o příliš nízké nebo chybějící ceny za proklik, nízké denní rozpočty a podobně. Pokud je to možné, systém za neplatné ceny dosadí výchozí hodnoty, případně chybný řádek ignoruje. Vypisujeme pouze důležité chybové hlášky a varování. Pokud víme, ke které kampani/sestavě chyba nebo varování patří, tak na něj lze kliknout a v levé části dojde k rozbalení struktury souboru na správném místě.

Průběh importu: 2. krok – výběr dat

Průběh importu: 3. krok

Po potvrzení importu jste následně informováni o celém procesu ukazatelem stavu. Jakmile dojde k dokončení importu, zobrazí se zpráva o výsledku.

Průběh importu: 3. krok – průběh a dokončení importu

Co v importu podporujeme?

Vyexportovaný CSV soubor z Google Ads Editoru je kompatibilní s reklamním systémem Sklik vyjma pokročilého nastavení kampaní (např. časové plánování, regionální cílení, atd.)

  • Podporujeme import sestav s přiřazenými retargetingovými seznamy.
  • Nastavení regionálního cílení u kampaní.
  • Časové plánování včetně procentuální změny ceny za proklik. Import podporuje plánování jen po celých hodinách.
  • Podpora sloupce Networks.

Sklik nepodporuje dynamickou proměnnou Keyword ve viditelné URL. Nicméně reklama s viditelnou URL www.eshop.cz/{Keyword: auto} naimportujeme jako www.eshop.cz/Auto.

Pokud vám CSV soubor nejde naimportovat kontaktujte nás a sdělte nám co nejvíce informací, které se vašeho problému mohou týkat.