Favicon

Sbírání faviconů zobrazujících se u inzerátů, probíhá automaticky. Obvykle dojde k „vyfocení“ faviconu během několika dnů.

U výsledku vyhledávání se favicony zobrazují ve velikosti 16×16 px (větší rozměry jsou automaticky zmenšeny).

Maximální podporovaná velikost souboru favikony je 128 kB, formát souboru může být jakýkoliv běžně čitelný obrázek.

Favicony robot získává primárně z hlavičky stránky z:

  • tagu link rel=“icon“
  • nebo link rel=“shortcut icon“
  • případně ze standardní adresy https://www.domena.cz/favicon.ico

≫ Více o faviconech

≫ Více o faviconech a řešení problémů online