Přečerpání denního rozpočtu

K přečerpání rozpočtu může dojít ve třech případech:

I. Ve vyhledávací síti

Jelikož se statistiky systému Sklik zpracovávají dávkově a nejsou vždy zcela aktuální, může se stát, že systém nestačí kampaň zastavit včas a denní rozpočet bude mírně překročen.

Rozpočet může být překročen také v situaci, kdy je výrazný nepoměr mezi nastaveným denním rozpočtem a cenou za proklik klíčových slov.

Tomuto jevu se nelze zcela vyhnout, jelikož je dán přirozenou nepravidelností v aktivitách uživatelů.
Doporučený poměr mezi nastaveným denním rozpočtem ku CPC je 100:1 (denní rozpočet : cena za proklik). Pokud nebude ze strany inzerenta dodržen doporučený poměr, s velkou pravděpodobností nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

II. V obsahové síti

Vaše reklama se může zobrazit u článků na webech v obsahové síti, kde je typická nárazově velmi vysoká návštěvnost a systém tak nestihne včas kampaň zastavit. Počet návštěv se pak může lišit podle umístění článku, například na hlavní stránce nebo v konkrétní rubrice.

Doporučený poměr mezi nastaveným denním rozpočtem ku CPT je 20:1 (denní rozpočet : cena za tisíc zobrazení), pro max CPC je doporučený poměr 100:1 (denní rozpočet : cena za proklik). Pokud nebude ze strany inzerenta dodržen doporučený poměr, s velkou pravděpodobností nebude přistoupeno k refundování přečerpané částky rozpočtu.

III. U celkového rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet kampaně může být přečerpán i výrazně, pokud dojde ke změně nastavení denního rozpočtu v době, kdy se blíží dočerpání stanoveného celkového rozpočtu. Pokud dojde k nastavení např. denního rozpočtu, který by byl vyšší než-li celkový rozpočet kampaně.

Celkový rozpočet může být přečerpán i pokud dojde k výraznému navýšení max. CPC, či CPT v době, kdy se blíží dočerpání stanového celkového rozpočtu.

Vše výše uvedené může způsobit i to, že se stav kreditu ve vašem účtu dostane do záporných hodnot.

Dle smluvních podmínek reklamního systému Sklik vám garantujeme, že útrata v týdenním součtu nepřesáhne sedminásobek nastaveného denního rozpočtu.

Řešení:
V případě, že je zmíněný sedminásobek překročen, napište nám pomocí kontaktního formuláře název účtu, ve kterém došlo k přečerpání. Připište i název kampaně a období, za které se tak stalo. Naši administrátoři situaci prověří a rozdíl mezi vyčerpanou částkou a stanoveným limitem vám připíší zpět ke kreditu v průběhu následujících dvou pracovních dní.

Při navrácení překročené částky se vždy přistupuje k nejvýše nastavenému limitu denního rozpočtu za konkrétní den.