Přečerpání denního rozpočtu

K přečerpání denního rozpočtu může dojít ve dvou případech:

I. Ve vyhledávací síti

Jelikož se statistiky systému Sklik zpracovávají dávkově a nejsou vždy zcela aktuální, může se stát, že systém nestačí kampaň zastavit včas a denní rozpočet bude mírně překročen. Dle smluvních podmínek reklamního systému Sklik vám garantujeme, že útrata v týdenním součtu nepřesáhne sedminásobek nastaveného denního rozpočtu.

Rozpočet může být překročen také v situaci, kdy je výrazný nepoměr mezi nastaveným denním rozpočtem a cenou za proklik klíčových slov.

Doporučený poměr mezi nastaveným denním rozpočtem ku CPC/CPT je 100:1 (denní rozpočet : cena za proklik)
Tomuto jevu se nelze zcela vyhnout, jelikož je dán přirozenou nepravidelností v aktivitách uživatelů.

II. V obsahové síti

Váš inzerát se může zobrazit pod jedním z článků na webech v obsahové síti, kde je typická nárazově velmi vysoká návštěvnost a systém tak nestihne včas kampaň zastavit. Návštěvnost velmi ovlivňuje umístění, aktuálnost a atraktivnost článku pro uživatele. Počet návštěv se pak může lišit podle umístění článku, například na hlavní stránce nebo v konkrétní rubrice. To vše platí za předpokladu, že vyjde článek relevantní k vaší inzerci a dostanete se mezi první 4 inzerenty.

V nastavení sestavy můžete zvlášť změnit cenu za proklik pro obsahovou síť a tím korigovat svou útratu. V nastavení kampaně pak lze obsahovou síť úplně vypnout či vyloučit některé její weby.

Statistiky pro vyhledávacíobsahovou síť uvidíte zvlášť pod výpisem kampaní / sestav / klíčových slov.
Řešení:
V případě, že je zmíněný sedminásobek překročen, napište nám pomocí kontaktního formuláře název účtu, ve kterém došlo k přečerpání. Připište i název kampaně a období, za které se tak stalo. Naši administrátoři situaci prověří a rozdíl mezi vyčerpanou částkou a stanoveným limitem vám připíší zpět ke kreditu v průběhu následujících dvou pracovních dní.

Při navrácení překročené částky se vždy přistupuje k nejvýše nastavenému limitu denního rozpočtu za konkrétní den.