Weby dle kategorií a formátů reklam – materiály ke stažení

Weby – které je možné si filtrovat dle kategorií a formátů reklam

Přehled webů v obsahové síti – dle kategorií, a formátů reklam na kterých můžete inzerovat. Jedná se o TOP cca 1 000 webů OS. Obsahuje pouze weby, kde došlo během sledovaného období k alespoň 1000 impresí za formát. Je-li tedy u webu uvedeno ano. Je to z důvodu zvýšení spolehlivosti, aby nebyl případný formát označen „ano“ na základě náhodné (či chybné) imprese.