V rozhraní nevidím metriky zásahu a frekvence, i když jsem si je aktivoval ve volitelných sloupcích

Frekvence zobrazení a počet unikátních uživatelů jsou v rozhraní dostupné pouze u kampaní aktivních výhradně v Obsahové síti, a to jen pro celé období běhu kampaně (tj. období zahrnující začátek kampaně, popř. její vytvoření) nebo při výběru jednoho konkrétního dne. Zpětně jsou data dostupná od 1. 1. 2020.