Pohlaví

Pohlaví

Cílení na pohlaví není standardním typem cílení a nelze ho tedy využít samostaně. Jedná se o pomocný filtr ostatních typů cílení.