Nezobrazování statistik

20 listopadu, 2019

Filtr období

Jedním z projevů neobrazování statistik i přes odečítající kredit, může být nevhodně nastaven filtr období. Ujistěte se tedy, že máte správně nastaven filtr období, za které chcete zobrazit statistiky. Díky tomuto filtru můžete využít přednastavených hodnot (včera, posledních 7 dní, minulý měsíc, atd.)

Prázdná peněženka

Pokud došlo k vyčerpání kreditu ve vaší peněžence již před delší dobou, systém nezobrazuje vaše inzeráty a tudíž se nezobrazují ani statistická data za dané období od vyčerpání kreditu.

Celkem obsahová síť

Kontextová reklama se v Obsahové síti zobrazuje na rozdíl od Vyhledávací sítě na základě tematického zaměření všech klíčových slov celé sestavy, nikoliv jednoho slova. Statistiky z Obsahové sítě nejsou rozpočítány mezi jednotlivá klíčová slova, ale zaznamenány v kolonce „Celkem obsahová síť“ a následně sečteny se statistikami z Vyhledávací sítě v kolonce „Celkem“.