Obsah inzerátu nekoresponduje s obsahem cílové url

Klient inzeruje prací prášek, ale na cílové stránce je pouze nabídka hrnců.