Zvolil jsem období pro celý běh kampaně, metriky zásahu jsou již dostupné, ale na první pohled vidím, že poměr zobrazení a frekvence neodpovídá počtu unikátních uživatelů

Data o zásahu reklamy jsou dostupná od 1. 1. 2020, takže při výpočtu frekvence zobrazení je zohledněno pouze toto období. Pro kampaně, které se začaly vydávat před 1. 1. 2020, tak bude podíl mezi počtem zobrazení a unikátními uživateli vycházet jinak.

Příklad:

Kampaň se začala vydávat 1. 12. 2019 a do 31. 12. 2019 měla 1 000 zobrazení. Od 1. 1. 2020 do 20. 1. 2020 má kampaň dalších 1 000 zobrazení.  Pro zobrazení metrik zásahu a průměrné frekvence je potřeba zvolit reportované období od začátku kampaně, tedy od 1. 12. 2019 do 20. 1. 2020. V takovém případě pak systém deklaruje celkem 2 000 zobrazení, ovšem počet unikátních uživatelů a frekvence jsou počítány pouze za období od 1. 1. 2020, tedy z 1 000 zobrazení. V rozhraní se tak ukáže např. 500 unikátních uživatelů s frekvencí 2, což na první pohled neodpovídá právě poměru mezi počtem zobrazení a unikátními uživateli.