Může být uživatel, který již reklamu viděl, započtený znovu?

Ano, výpočet zásahu totiž probíhá v rámci 90denního časového okna, a není-li uživateli během této doby daná reklama opětovně zobrazena, je považován za nového unikátního uživatele.