Když sečtu počet unikátních uživatelů na úrovni sestav, celkový zásah je vyšší než za celou kampaň

21 září, 2020

Počty unikátních uživatelů nelze mezi sebou sčítat, ani srovnávat na různých úrovních. Pro každou z nich (kampaň, sestava, reklama) se totiž počítá zásah samostatně.

Příklad:

Kampaň obsahuje 3 sestavy a s 15 zobrazeními zasáhla 3 unikátní uživatele s průměrnou frekvencí zobrazení 5.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_1-1.png.

Z pohledu sestav mohou být ale uživatelé osloveni různě – jednomu se mohou zobrazit všechny 3 sestavy, jinému zas pouze jedna jediná. Pro každou zobrazenou sestavu je nicméně uživatel započtený jako unikátní.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_2-1.png.

Na úrovni reklam je výše popsaný princip totožný.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_3-1.png.