Když sečtu počet unikátních uživatelů na úrovni sestav, celkový zásah je vyšší než za celou kampaň

Počty unikátních uživatelů nelze mezi sebou sčítat, ani srovnávat na různých úrovních. Pro každou z nich (kampaň, sestava, reklama) se totiž počítá zásah samostatně.

Příklad:

Kampaň obsahuje 3 sestavy a s 15 zobrazeními zasáhla 3 unikátní uživatele s průměrnou frekvencí zobrazení 5.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_1-1.png.

Z pohledu sestav mohou být ale uživatelé osloveni různě – jednomu se mohou zobrazit všechny 3 sestavy, jinému zas pouze jedna jediná. Pro každou zobrazenou sestavu je nicméně uživatel započtený jako unikátní.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_2-1.png.

Na úrovni reklam je výše popsaný princip totožný.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_3-1.png.