„Chybí obrázek“ při nahrávání ilustračních obrázků

Nahrávejte ilustrační obrázky bez uměle vloženého textu v obou formátech.

Je potřeba doplnit kreativu jak ve čtvercovém, tak i obdélníkovém formátu.

Zvolena možnost „Použít jako obdélníkový obrázek“ i „Použít jako čtvercový obrázek“

Zvolena možnost jen jednoho typu obrázku – čtvercový obrázek. V takovém případě by bylo následně potřeba nahrát ještě jiný obrázek pro obdelníkový tvar.

Zvolena možnost „Použít jako čtvercový obrázek“

Pokud nedojde k výběru a vložení obou tvarů obrázků, zobrazí se následně v rozhraní náhledu informace, že „Chybí obrázek“.

„Chybí obrázek“
Ukázka, že v tomto případě chybí zvolený čtvercový obrázek