Branding

  • Mimo vyhrazenou oblast se vyskytují texty – do prostoru mimo hlavní reklamní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy.
  • Chybí reklamní sdělení – brandingová reklama neobsahuje text či jiné bližší přiblížení propagovaného produktu, nebo služby.
  • Obrázek brandingu je nekvalitní, zdeformovaný nebo má nečitelný text – různě nevhodně deformované kreativy.

≫ pravidla pro branding