2. Po úhradě je klient přesměrován na přehled výkonu kampaní v Sklik Začínáme. Zde sleduje výkon své kampaně – vidí zde svou reklamu se statistikami.

Reklamu můžete smazat klikem na tlačítko Vytvořit reklamu vytvořit novou kampaň (projde opět celým scénářem – krok 2).

Možnost editace stávající reklamy je v přípravě.