Zapnutí kampaní Vyhledávání

Zapnutí obsahových kampaní

Zobrazování reklam v obsahové síti lze zapnout dvěma způsoby:

  1. U současných kampaní se zapne v nastavení Obsahová síť.
  2. Lze vytvořit zcela novou kampaň zaměřenou pouze na obsah, například s odlišnými inzeráty reagující na jinou nákupní fázi uživatelů v obsahové síti. V nastavení takové kampaně se opět zapne položka Obsahová síť a zároveň vypne Vyhledávací síť.

Obsahová síť v rozhraní Sklik

Výhody obsahu v oddělených kampaních

  • Větší přehlednost
  • Oddělený rozpočet
  • Možnost použití jiných inzerátů
  • Možnost cílit na témata, která nejsou vhodná pro vyhledávání
  • Možnost vidět přístupy z obsahových kampaní v měřicím nástroji zvlášť.
Tento způsob nastavení kampaní v obsahové síti inzerentům doporučujeme.