Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Doporučené limity Vyhledávání

Doporučené limity na počet entit v účtu

  Počet kampaníúčtu: 250
  Počet sestavúčtu: 100 000
  Počet klíčových slovúčtu: 250 000
  Počet sestav v jedné kampani: 1000
  Počet reklam v jedné sestavě: 100
  Počet cílení v jedné sestavě: 1000
  Počet produktových skupin v jedné sestavě: 100
V případě, že rozsah vašeho sortimentu vyžaduje větší počet položek, než jsou zde doporučené hodnoty, zvažte založení druhého účtu.
Upozornění:
Doporučujeme nezaplňovat účet nadměrným množství entit. Při zadání nadměrného množství entit může dojít ke zpomalení práce s účtem a v krajním případě k nemožnosti hromadných úprav, např. aktualizací pomocí importu, export apod.